DATUMS

LAIKS

TĒMA

14.10.2019

29.10.2019

4.11.2019

9.00-17.00

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam.

Programma

24.09.2019
10.00
Seminārs vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Barboleta attīstošā metode".

23.09.2019

30.09.2019

07.10.2019

9.00-17.00

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Programma

20.08.2019
10.00-14.00

"Bērni ar uzvedības grūtībām vispārizglītojošā skolā. Izaicinājumi un iespējas"

 

18.03
17.00

Seminārs vecākiem "Zināt - variēt - rīkoties. "Nē" komunikācijā".

Sarunu vada psiholoģe Zinta Biseniece

12.03

9.30

Konferce "Bērni ar uzvedības grūtībām vispārizglītojošā skolā. Izaicinājumi un iespējas"

Programma

04.03

17.00

Seminārs vecākiem “Zināt – varēt – rīkoties. ‘’Nē” komunikācijā.”

Sarunu vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

18.02

17.00

Seminārs vecākiem "Cienoša komunikācija. Lūgums"

Lektore - Zinta Biseniece

04.02

17.00

Seminārs vecākiem  "Cienoša komunikācija. Empātija"

Lektore - Zinta Biseniece

21.01

17.00

Seminārs vecākiem “Cienoša komunikācija. Vajadzības.”

Lektores - Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

07.01.

17.00

Seminārs vidzemes reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu vecākiem "Cienoša komunikācija"

Lektores - Z. Biseniece, I. Lukjanova

12.11., 26.11., 10.12.

17.00

Seminārs Vidzemes reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu vecākiem ,, Cienošā komunikācija''

09.11.

12.20

"Efektīva mācību stunda un skolēnu motivēšana mācību procesā"

Lektore: A. Sokolova

29.10.

17.00

seminārs Vidzemes reģiona vispārizglītojošo izglītības iestāžu vecākiem "Cienošā komunikācija"

Lektores: Z.Biseniece, I.Lukjanova

23.10.

10.00

"Jaunākās tendences valodu apguvē izglītojamiem ar speciālām vajadzībām"

Lektore: I.Aide

20.10.

10.00

"Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Lektore: Mg.iur. R. Alberga

17.10.

15.05

"Efektīva mācību stunda un skolēnu motivēšana mācību procesā"

Lektore: A. Sokolova

23., 25.okt.,, 6., 12., 27. nov.

9.00 - 17.00

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam.

Programma

17., 25. sept., 1., 9., 15. okt.

9.00 - 17.00

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Programma

30.08.

10.00 - 16.00

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A kursi (6 stundas) "Bērni ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām dzīvē un karjerā"

23.08.

10.00 - 16.00

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi A (6 stundas) "Sadarbības un līdzdalības caurviju prasme mācību un audzināšanas procesā"

07.05

17.00

"Vecāku skoliņa" sākumskolas bērniem un viņu vecākiem. Kopīgi ar bērniem, radīsim Mātes dienas svētku noskaņu.

Uz sadarbību aicina skolotājas Ingrīda Krauja, Aiga Gelbrote, Ineta Tobiase

07.05

17.00

Aicinām bērnu vecākus uz bezmaksas semināru ciklu (8.nodarbība) "Bērnu attīstība atšķirīgos vecumposmos. Saskarsmes veidošanās īpatnības."

Semināru vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

16.04

17.00

"Vecāku skoliņa" sākumskolas vecākiem (7.nodarbība) "Kontakta izveidošana ar bērnu"

Sarunu vada psiholoģes Iveta Lukjanova un Zinta Biseniece

09.04

17.00

Aicinām bērnu vecākus uz bezmaksas semināru cikla
7.nodarbību

15.03

10.00

LU Cēsu filiāle sadarbībā ar Cēsu internātpamatskolu - attīstības centru LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros organizē zinātniski lietišķo konferenci "Sociālo prasmju sekmēšana pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem"

13.03

10.00

Cēsu internātpamatskola - attīstības centrs sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību organizē zinātniski lietišķo konferenci"Bērns ar speciālām vajadzībām skolā"

06.03

17.00

"Vecāku skoliņa"sākumskolas bērniem un viņu vecākiem. Kopā ar bērnu gatavosim gardumus, taps galda dekors, jauksim tējas.

Uz sadarbību aicina skolotājas Jūlija Sildare, Inga Kreicberga, Sarmīte Kalvīte

06.03

10.00

Kursi pirmsskolu vadības komandām "Kompetenču pieeja mācību saturā"

05.03

17.00

Aicinām bērnu vecākus uz bezmaksas semināru ciklu (6. nodarbība) "Saskarsmes veidošanās īpatnības"

Semināru vada psiholoģes Zinta Biseniece unIveta Lukjanova

19.02

17.00

"Vecāku skoliņa" sākumskolas vecākiem (5.nodarbība) "Kontakta izveidošana ar bērnu"

Sarunu vada psiholoģes Iveta Lukjanova un Zinta Biseniece

16.02

10.00

VISC speciālās izglītības nodaļas seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem sadarbībā ar Cēsu internātpamatskolu - attīstības centru

12.02

17.00

Aicinām bērnu vecākus uz bezmaksas semināra ciklu (5. nodarbība) "Bērnu attīstība atšķirīgos vecumposmos. Saskarsmes veidošanās īpatnības"

Semināru vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

16.01

17.00

"Vecāku skoliņa" sākumskolas bērniem un viņu vecākiem. Kopīgi darbojoties gatavosim karstmaizes, galda klāšana, salvešu locīšana, mielošanās. Spēles un izklaide rotaļu istabā.

Skolotājas: Ieva Taube, Dagnija Smukule, Gunta Graudiņa

08.01

17.00

Aicinam bērnu vecākus uz bezmaksas semināru ciklu ''Bērnu attīstība atšķirīgos vecumposmos. Saskarsmes veidošanās īpatnības"

Semināru vada psiholoģes Iveta Lukjanova un Zinta Biseniece

04.12

17.00

Seminārs vecākiem ''Bērnu attīstība atšķirīgos vecumposmos. Saskarsmes veidošanās īpatnības"

Semināru vada psiholoģes Iveta Lukjanova un Zinta Biseniece

27.11

17.00

''Kā atbalstīt sava bērna attīstību ikdienā. Prieka nozīme vecāku un bērna attiecībās"

Sarunu vada psiholoģes Iveta Lukjanova un Zinta Biseniece

14.11

16.00

"Vecāku skoliņa" sākumskolas bērniem un viņu vecākiem. Kopīgi darbojoties, radīsim sev svētku noskaņu.

Uz sadarbību aicina skolotājas Jolanta Vanaga un Modrīte Skrastiņa

02.11

17.00

Seminārs vecākiem "Bērnu attīstība atšķirīgos vecumposmos. Saskarsmes veidošanās īpašības"

Semināru vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

23.10

9.00

"Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem"

Kursus vada psiholoģes Iveta Lukjanova, Zinta Biseniece, direktora vietniece mācību darbā Vineta Bērziņa

10.10

16.00 - 18.00

"Vecāku skoliņa" sākumskolā "Bērna attīstība atšķirīgos vecumposmos. Saskarsmes veidošanās īpašības"

Sarunu vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

05.10

17.00

Seminārs vecākiem "Bērna attīstība atšķirīgos vecumposmos. Saskarsmes veidošanās īpašības"

Sarunu vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

24., 26. okt.,

6., 13., 20. nov.

9.00 - 17.00

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 gadu vecumam

Programma >>

18., 25. sept.

2., 9., 16. okt.

9.00 - 17.00

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Programma >>

24.08

10.00

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A kursi 6 stundas “Skolēnu uzvedība mūsdienu pedagoģiskajā realitātē: no noklusēšanas līdz maldīgai pašpietiekamībai”

14.,15.08.

10.00

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidesAkursi 12 stundas“Neiroizglītības pedagoģiskie risinājumi mācīšanas un audzināšanas darbā”

Kursus vada Artūrs Piļkēvičs

26.05

16.00

"Vecāku skoliņas" noslēguma nodarbība

11.05

17.00

Seminārs vecākiem "Kā atbalstīt savu bērnu ikdienā. Bērna uzvedības vadīšana"

Semināru vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

04., 11., 25.04


Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem "Drošs bērnudārzs"

12.04

16.00

"Vecāku skoliņas" 7.nodarbība. 

Tēma: "Cienošā komunikācija"

Nodarbību vada  psiholoģe Zinta Biseniece

11.04

17.00

Seminārs vecākiem "Kā atbalstīt sava bērna attīstību ikdienā. Bērna uzvedības vadīšana"

Semināru vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

6.04

17.00

Seminārs vecākiem "Kā atbalstīt sava bērna attīstību ikdienā. Prieka nozīme bērnu un vecāku attiecībās"

Semināru vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

28.03

10.00

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem. "Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana"

23.03

17.30

Seminārs pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākiem "Montesori pedagoģijas metodes ikdienā"
Semināru vada Dina Sopule - Ķieģele un Sarmīte Stivriņa

16.03, 17.03

10.00

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma A 12 stundas "Neiroizglītības pedagoģiskie risinājumi mācīšanas un audzināšanas darbā"

14.03

10.00

Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs sadarbībā ar RPIVA un Cēsu novada pašvaldību organizē zinātniski lietišķo konferenci "Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības problēmas, aktuālie risinājumi un diagnostika"

6.03

16.00

"Vecāku skoliņas" 6. nodarbība. Tēma "Bērns dusmojas, ko darīt?"

Nodarbību vada psiholoģe Zinta Biseniece

2.03

17. 00

Seminārs vecākiem "Kā atbalstīt sava bērna attīstību ikdienā.  Lēna tempa, gaidīšanas nozīme bērna pašvērtējuma nostiprināšanā"

Semināru vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova

17.02

11.30

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A kursi pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas skolotājiem "Uzvedības problēmas pirmsskolā un skolā cēloņsakarību meklējumos" - 6 stundas.

Kursus vada Līga Bērziņa Latvijas Autisma apvienība.

Būs iespēja paēst pusdienas - cena 1,14 EUR.

Pieteikties līdz 13.februārim ieskaitot sarmite.verpele@inbox.lv

8.02

16.00

"Vecāku skoliņas" piektā nodarbība. Tēma "Atbalstām bērnu viņa emociju izpausmēs"

Sarunu vada psiholoģe Zinta Biseniece

7.02

10.30

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A kursi “Kustības bērna attīstības sekmēšanai ikdienā” – 6 stundas

Kursus vada – Inta Bula - Biteniece

2.02

17.00

Seminārs vecākiem "Kā atbalstīt sava bērna attīstību ikdienā. Vēlamās uzvedības nostiprināšana".

Semināru vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova.

9.01

16.00

"Vecāku skoliņas" ceturtā nodarbība.
Tēma: Drošības izjūtas veicināšana. Bērna atbalstīšana viņa jūtu izpausmēs.

Vada psiholoģe Zinta Biseniece.

5.01.

17.00

Seminārs vecākiem "Kā atbalstīt sava bērna attīstību ikdienā. Bērna darbības un jūtu nosaukšana - pamats bērna priekšstata veidošanai par sevi pašu".

Semināru vada psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova.

3.01.

10.30

Tālākizglītības kursi sākumskolas un pamatskolas skolotājiem "Kā padarīt lasīšanu interesantu". - 6 stundas
Kursus vada Ērika Arāja.

2.12.

16.00

"Vecāku skoliņas" trešā nodarbība. Tēma: "Bērna psiholoģiskās vajadzības". Vada psiholoģe Zinta Biseniece

1.12.

16.00

Seminārs vecākiem ,,Kā atbalstīt sava bērna attīstību ikdienā. Kontakta izveidošana ar bērnu.’’ Semināru vada psiholoģes Z. Biseniece, I. Lukjanova.

25.11., 26.11.

10.00

Kvalifikācijas pilnveides A kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem ,,Es augu vesels’’, ,,Tava dzīve, Tava izvēle.’’

23.11.

10.00

Kursi ,,Jaunākās tendences angļu valodas apguvē izglītojamiem ar speciālām vajadzībām,,

11.11.

10.00


4.11.

16.00

"Vecāku skoliņas" otrā nodarbība pirmsskolā

3.11.

16.00

Seminārs vecākiem “Attīstību veicinoši komunikācijas elementi, to nozīme”, vada skolas psiholoģes Iveta Lukjanova un Zinta Biseniece

02.11.

11.00

Otrā daļa kursiem ,,Dabas un kosmosu tēmu apguve izmantojot Montesori metodes,,

28.10.

10.00

Valentīnas Voicišas kursu 2.daļa  "Veiksmīgu nodarbību receptes vai humānā pedagoģija darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām"

26.10.

11.00

Kursi pirmsskolas skolotājiem "Dabas un kosmosa tēmu apguve izmantojot Montesori metodes". Kursus vada  D.Sopule- Ķieģele, S. Stivriņa

7.10.

10.00

Valentīnas Voicišas vadīto kursu 1.daļa pirmsskolu skolotājiem “Veiksmīgu nodarbību receptes vai humānā pedagoģija darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām”

7.10.

16.00

“Vecāku skoliņas” pirmā nodarbība pirmsskolā

6.10.

12.30 - 16.30

Pedagogiem, vecākiem un skolēniem “diskusija par grozījumiem Izglītības likumā”