"Bērns ar uzvedības grūtībām - mūsu skolotājs"

Prezentācija


"Uzvedības traucējumi skolā. Bērnu psihiatra skātījums"

Prezentācija


"Autisms. Kā atpazīt autisma pazīmes"

Prezentācija


Bērni ar uzvedības grūtībam vispārizglītojošajā skolā ”Konsultatīvas nodaļas pieredze atbalstā bērniem ar uzvedības traucējumiem”

Prezentācija


Atbalsta pasākumu organizēšana

Prezentācija


Bērns ar īpašajām vajadzībām Montesori vidē – Cēsu internātpamatskolas - attīstības centra pieredze

Prezentācija


Skolēnu uzvedība mūsdienu pedagoģiskajā realitātē: no noklusēšanas līdz maldīgai pašpietiekamībai

Prezentācija