logo_facebook.jpg


skolas_soma.jpgLATVIJAS VALSTS SIMTGADES INICIATĪVA – PROJEKTS “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tika nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. (lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma)

Vairāk >>>


Ziemsv_2018.jpg

Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupas „Sprīdīši” bērni bija lieli palīgi rūķiem, gatavojoties Ziemassvētkiem. Viņi gatavoja apsveikumus, rotāja eglīti, cepa piparkūkas, rotāja tās ar krāsainiem glazūras rakstiem, iepriecināja vecākus, vecvecākus un skolas darbiniekus ar svētku koncertu, - kā jau īstiem rūķiem pieklājas, labo darbu bija vesels pulks. Kopā ar „Mārīšu” grupas bērniem viesojāmies Cēsu Centrālajā bibliotēkā „Zem lielās rūķa mices”, kur ar rūķu krustmāmiņu un rūķīti Kikī dziedājām, rotaļājāmies, uzzinājām interesantas lietas par rūķiem, sagaidījām arī Ziemassvētku vecīti.

Tam, kurš grib iepriecināt cilvēkus, ir jānes sevī prieks.

Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu, ir jānes sevī uguns.

Tam, kurš grib palīdzēt, ir jābūt piepildītam ar mīlestību.

Tam, kurš grib panākt mieru uz Zemes, ir jārod miers savā sirdī.

/Fils Bosmans/

Laimīgu mums visiem Jauno gadu!


piladzitis_ziemassvetki_2018.jpgŠogad Ziemassvētku gaidīšanas laiks Pīlādzītī bija bagāts ar labiem darbiem. Visi kopā cepām piparkūkas, sūtījām apsveikumus Vecītim, aicinājām viņu ciemos, rotājām telpas.

Paldies visiem vecākiem, bērniem un darbiniekiem par sagādātajām pārsteiguma dāvaniņām Cēsu veco ļaušu pansionātam, kur viesojāmies gan lieli, gan mazi 17.decembra rītā.

Arī Cēsu dzīvnieku patversmes iemītnieki 28.decembrī tika iepriecināti ar mazumiņu sirds siltuma. Un, protams, visi kopā priecājāmies Pīlādžciema Ziemassvētkos pagalmā pie eglītes, kur satikām arī Vecīti ar svētku ratiem.

Paldies visiem par piedalīšanos!

Lai Jums nākamais 2019.gads ir veselības, priecīgiem notikumiem bagāts!


Ziemassvētkus gaidot...


sveces_2018.jpg

Ziemassvētki - noslēpumu laiks, kad gribas ticēt mazajiem rūķiem, kas klusiņām nes mums dāvanas un ļauj iemirdzēties svētku priekam.

Lai iepriecinātu savus vecākus mazie "Sprīdīši" un "Mārītes", kopā ar skolotāju Antru Bāliņu Diegu, gatavoja sveces, lai katrā mājā ienestu sirds siltumu, gaišumu, ticību brīnumam un visam labajam.

Šo noslēpumu bērni savā sirsniņā glabāja ilgu laiku, lai svētku dienā iepriecinātu savu ģimeni.

Tagad katrā mājā svētku vakarā galdu rotās zilās cerību krāsas leduspuķes svecīte.

Ja mēs kaut ko no sirds vēlamies, tas piepildās, tā ir ticība brīnumam un visam labajam.lasitaji_2018.JPGČaklākie skolas bibliotēkas grāmatu lasītāji – grāmatu draugi un konkursa “Kas notiek Latvijā un pasaulē” pareizo atbilžu zinātāji 1. semestrī -

1.kl. Santa Zeidenberga, Ramona Krupenko, Melānija Sovere, Ralfs Svitka,

2. kl. Kerija Briška, Oļegs Lapiņš, Alise Valce, Daniels Bogdanavičs,

3. kl. Lāsma Zemīte, Alise Eltermane, Terēza Zagorska,Deniss Sovers, Ēvalds Šņoriņš, Juris Logins,

4. kl. Inese Zeltiņa, Reinis Silavs , Artūrs Kudrjavcevs,

5. kl. Emīlija Samoviča, Elīna Rimša, Elīza Jēkabsone, Dāvids Anaņjevs, Artjoms Kopasovs, Kerola Hmeļinska, Elīza Ārne,

6. kl. Dāvis Jekums,

7. kl. Agnese Lauva, Loreta Trofimova -

kopā ar skolotājām Ingrīdu Krauju, Laini Vilni un bibliotekāri 13. decembrī devās “Cēsu apslēpto dārgumu meklēšanas ekspedīcijā”.

Lai sasniegtu mērķi, komandām vajadzēja apliecināt sevi dažādos pārbaudījumos: izturības, attapības, vērīguma, zinošo, skaisti izskatīšanās un mākslinieks manī, turnīros. Līdz beidzot, sekojot norādēm, nokļuvām vietā, kur vajadzētu būt dārgumiem. Ar lāpām devāmies viduslaiku pagrabā, caur kuru slepena eja ved uz Cēsu pili. Tur kaut ko arī atradām…

Pēc pārsteigumiem pilnā ceļa mēs sasildījāmies kafejnīcā un cauri svētku rotā ietērptajām Cēsīm devāmies uz skolu


rukisi_2018.jpgDecembra sākumā sākām gatavoties Ziemassvētkiem. Lai radītu svētku noskaņu, 4. decembrī aicinājām pirmsskolas grupu vecākus uz radošo „Rūķu” darbnīcu. Darbnīca tika ierīkota „Sprīdīšu” grupā. Atmosfēra bija īsti draudzīga, radoša un darbīga. Tapa skaistas rūķu cepures, par kurām priecāsimies visu Ziemsvētku laiku.

Paldies visiem gan lieliem, gan maziem „Rūķiem”!


skudra_udra.jpgPirmdien pie mums, visās pirmsskolas grupās, ciemojās Skudra Urda ar vides programmu pirmsskolas bērniem par papīra pārstrādi. Bērni varēja ne tikai klausīties, bet arī jautāt, saņemt atbildes un līdzdarboties, gatavojot papīru no avīzēm.Bija ļoti aizrautīgi un interesanti uzzināt ko jaunu. Šādas nodarbības ļoti nepieciešamas, lai veidotu bērnu izpratni par vidi un to saudzēšanu.

Paldies SIA ZAAO un skudrai Urdai par saistošo nodarbību!


4_klase_ekskursija_20018.jpgŠajā nedēļā Cēsu internātpamatskolas-attīstības centra 4.klases skolēni apmeklēja Zinoo centru Cēsīs. Zinātkāres centrā bērni darbojās tematiskā nodarbībā "Inženierizaicinājumi". Inženieru cienīgs komandu izaicinājums-uzbūvēt augstāko torni ar ierobežotiem resursiem.

Nodarbībā skolēni mācījās darboties komandā un izveidot efektīvāko stratēģiju uzdevuma atrisināšanai.

Skolēniem bija iespēja izbaudīt interaktīvās spēles, kur jāpielieto sava ķermeņa reakcija, prāta spējas un līdzsvara izjūta. Skolēni ar aizraujošo spēļu palīdzību iepazinās ar dažādām matemātiskām teorijām.

Kas zin, varbūt tālā nākotnē kāds no viņiem izvēlēsies saistīt savu nākotni ar inženierzinātņu jomas profesijām.

Paldies Zinoo centra darbiniecei Justīnei par interesanti pavadīto pēcpusdienu!


kontraflovs.jpgPateicoties mūsu skolas absolventu atbalstam savai skolai, 7. decembrī pie mums viesojās Hip-Hop apvienības “Kontraflovs” pārstāvis Artūrs Rikmanis.

Skolēni no 4. – 9. klasei noklausījās stāstījumu par Hip-Hop un tā rašanās vēsturi. Ar lielu aizrautību un interesi puiši un meitenes klausījās dziesmas ar Artūra Rikmaņa vārdiem. Skolēni izmantoja izdevību, uzdodot dažādus sev interesējošus jautājumus.

Noslēgumā – lieli aplausi un fotografēšanās kopā ar atraktīvo Hip-Hop reperi Artūru.


IMG_9826.JPG3.decembrī 1. līdz 9. kl. skolēni un skolotāji pulcējās skolas pasākumu zālē, lai kopīgi iedegtu pirmo adventes sveciadventes_vainagi.JPG4. decembrī Cēsu internātpamatskolā- attīstības centrā norisinājās Cēsu novada skolēnu mājturības un tehnoloģiju radošā diena “Mans Adventes vainags”, kurā piedalījās Cēsu novada vispārizglītojošo skolu 7. klašu skolēnu komandas (katrā 2 dalībnieki), arī mūsu skolas meitenes Elvīra Popoviča un Hedviga Mieze.

Radošās dienas mērķis bija rosināt skolēnus praktiskā jaunrades darbā radīt dizaina priekšmetu, mērķtiecīgi izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes, attīstīt skolēnos telpisku domāšanu. Katra komanda zīmēja radošā darba skici un sadarbojoties izveidoja dizaina darbu – Adventes vainagu, kuru skolēni izmantos savas skolas interjera papildināšanai Ziemassvētku gaidīšanas laikā.


Valmieras_nedzirdigo_skola.jpg23.novembrī pie mums viesojās Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem kolēģi. Interesantās un profesionālās sarunās norisinājās pieredzes apmaiņa starp skolām. Ciemiņi atzinīgi novērtēja Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra direktora Zigmunda Ozola lielo ieguldījumu skolas attīstībā, materiālās bāzes pilnveidē un atbalsta sniegšanu Vidzemes reģiona vispārizglītojošo skolu bērniem, vecākiem un pedagogiem. Starp skolām izveidojās cieša sadarbība arī nākotnē.


5_skola.jpg22.novembrī Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi, lai celtu savu profesionalitāti devās  pieredzes apmaiņa vizītē uz Rīgas 5.internātpamatskolu – attīstības centru. Paldies skolas direktorei Ilutai Vilnītei par silto uzņemšanu. Pedagogi dalījās pieredzē ar jaunākām mācību metodēm darbā un sadzīvē bērniem ar speciālām vajadzībām.  Ikviens pedagogs ieguva  idejas materiālās bāzes papildināšanai, metožu pielietojumu, ko izmantot savā darbā


IMG_9493.JPG

15.novembrī visa skolas saime pulcējās svinīgajā pasākumā “Manai Latvijai 100”.

Skolēni, kuri ar savu mācību darbu, aktīvu piedalīšanos dažādos pasākumos skolā un ārpus tās ir mūsu skolas lepnums, saņēma diplomus un balvas.

IMG_9546.JPGGan skolas saimi, gan viesus bērni iepriecināja ar skaistu koncertu.

Skolas pagalmā visus pārsteidza krāšņais salūts.

Un kā jau svētkos – mielojāmies ar pašu gatavoto kūku


IMG_9334.JPG14.novembrī 7.a klase starptautiskā e-Twinning projekta ietvarā apmeklēja Jelgavas Pet-Baltija plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu. Mēs uzzinājām daudz ko jaunu, kā piemēram, pārstrādes produkti tiek sūtīti uz 12 Eiropas valstīm. Darbojāmies un vērojām ķīmiskās laboratorijas darbu- kā nosaka plastmasas sastāvu. Ieguvām 4 veidu paraugus skolai.


Latvijai_100.jpg

Darot lielus un mazus darbus, pirmsskolas grupu bērni un kolektīvs gatavojas Latvijas 100. dzimšanas dienai. Pavasarī, apmeklējot Pasaules latviešu mākslas centru, guvām ideju par segas darināšanu Latvijas simtgadei. Nu tā ir tapusi un tiek arvien papildināta ar jauniem, krāsainiem darbiņiem. „Latvija sākas ar mums pašiem, ar mūsu domām, darbiLatvijai_100_2.jpgem” – tā aizsākas raksts par mūsu skaisto segu laikrakstā „Druva”.

Mūsu darbi turpinās. Dienu pirms svētku koncerta kopā ar vecākiem gatavojām lielo kūku. Nākamajā dienā vecākus iepriecinājām ar svinīgu un sirsnīgu koncertu. Šo brīnišķīgo svētku sajūtu katrs paņemsim līdzi uz mājām. Ilgu mūžu Latvijai!


Mikeldiena_2018.jpg

8. novembrī mūsu pirmsskolas grupu kolektīvi iejutās saimnieku lomā, sagaidot Cēsu 2. pamatskolas Vecīšus jeb Mārtiņbērnus. Kopā dejojām, dziedājām, viesus cienājām ar upeņu ievārījuma maizītēm, cepumiem un āboliem


Martindiena_Aiga_2018.jpg8. novembrī 1. - 4. klašu skolēni pulcējās uz Mārtiņdienas pasākumu Mazajā zālē. Visi bija maskās: gan vecāku sarūpētās, gan pašu gatavotās. Skolēni ar savām skolotājām, mūzikai skanot, ienāca zālē, izrādīja savas maskas cits citam. Skolotāja Jūlija uz ekrāna parādīja nelielu prezentāciju par Mārtiņdienu, tās tradīcijām un svinēšanu. Tad visi devās ķekatās.

Skolotājas iejutās saimnieču lomās un katrā klasē kā mājā ar dažādiem uzdevumiem un rotaļām sagaidīja Mārtiņbērnus. Skolotāja Sandra vadīja “Gadskārtu rotaļu”. Skolotājas Dagnija un Gunta bija sarūpējušas uzdevumu, kurā bija jāsaliek tautasdziesmas teksts pareizā secībā un jāpielīmē pie plakāta.

Savukārt skolotājas Aigas vadībā bērni darināja Mārtiņdienas gaili. Pie skolotājas Jūlijas vajadzēja no kastaņiem salikt Mārtiņa zīmi. Savukārt es 1. un 2. klases Mārtiņbērniem uzdevu mīklas, bet 3. un 4. klases skolēniem bija jāsaliek no divām daļām ticējumi un jāmin krustvārdu mīkla.

Kad visi uzdevumi bija veikti, atkal pulcējāmies zālē. Ar kopīgu rotaļu pavadījām Mārtiņdienu, bērni saņēma saldās balvas par piedalīšanos. Pēc tam cienājāmies ar pīrāgiem un tēju. Gatavošanās pasākumam un pats pasākums deva gandarījumu par paveikto gan skolēniem, gan skolotājām


ekskursija_2_2018.jpgGaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu, 6. novembrī pirmsskolas grupas „Sprīdīši” zinātkārie bērni devās uz Cēsu vēstures un mākslas muzeju, kur muzejpedagogs Evita Muceniece pastāstīja par Latvijas karoga vēsturi.

Visi kopā gatavojām svētku rotājumus – karodziņu virteni, dziedot himnu, uzvilkām karogu mastā. Ar labiem vēlējumiem Latvijai piepildījām Latvijas kontūras veidolā darinātu trauku, tad baudījām veselīgu svētku cienastu. Pasākuma izskaņā mums bija iespēja, uzkāpjot pils tornī, paraudzīties uz mūsu skaisto pilsētu no augšas.


DSCF4089.JPGSkolā palikušie skolēni, brīvdienas pavadīja tuvojošos svētku gaisotnē. Sestdien rīkoja konkursu “Latvijas viszinis”, lika uz laiku Latvijas puzli.

Svētdien cepa svētku kūku. Vakarā devās Lāpu gājienā no Skolnieku rotas pieminekļa līdz Lejas kapiem, Pils parkā vēroja multimediālu priekšnesumu “Latvija esam mēs paši!” un nolika svecītes Latvijas kontūrā.

Vakara izskaņā zīmēja, rakstīja par redzēto, uzklāja svētku galdu un izgaršoja pašcepto svētku kūku


Matrtini_2018.jpgRudens Cēsu internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā ir darbīgs gadalaiks! Pirmsskolas grupu bērniem ļoti patīk šajā laikā iejusties Mārtiņbērnu lomā. Kā jau kārtīgi latvieši, mēs dziedam, dejojam, ejam latviešu tautas rotaļās, maskojamies, atceramies Mārtiņdienas ticējumus.

Nu mēs zinām-ziemai vārti vaļā!


ekskursija_5_kl_2018.jpg1.novembrī 5.klases skolēni devās ekskursijā uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Bija iespēja gan uzzināt ko jaunu, gan apskatīt Rīgu pirms svētkiem, gan izklaidēties.

Skolēni pārbaudīja savu fizisko sagatavotību, lēkājot pa batutiem, cīnoties uz baļķa “Jump Space”. Visiem patika cīkstēties.

Nākamais bija “Dzelzceļa muzeja” apmeklējums. Bija interesanti, jo varēja pabūt citā laikā, citā gadsimtā, kad tikko sāka pārvietoties ar vilcieniem. Skolēniem bija iespēja iekāpt dažāda laika vilcienos. Bērnus pārsteidza vecie telefoni, senie vilcienu vagoni.

Vakarā Dailes teātrī skatījās izrādi “Planēta Nr.85”. Izrādē notiek pārceļošana laikā, galvenā sižeta intriga norisinās sapnī, kas galveno varoni pārceļ vēl tālākā pagātnē – uz 1985.gadu. Bērniem patika aktieru spēle un dekorācijas.

Diena bija gara, bet piedzīvojumiem un pozitīvām emocijām bagāta

b_d_2018.jpgDzimtās vietas mīlestība sākas ar bērna mīlestību uz savu ģimeni, mājām un dzimto pusi.

Latviju veido mūsu domas un darbi.

Kad vējš aizpūtis krāsainās koku lapas straujās Gaujas ūdeņos, sākam gatavoties Latvijas dzimšanas dienas sagaidīšanai.

Pelēkajā 5.novembra rītā “Sprīdīšu”grupas bērni ar lielu rūpību un aizrautību gatavoja rotājumus, pie viņu krūtīm uzziedēja pašu rokām darinātās krāšņās svētku piespraudes.

Lepnums par padarīto rotāja grupas bērnu sejas!


brivdienas_2018.jpgDarbīgi 1.cet. sestdienas, svētdienas pavadīja skolā palikušie skolēni.

Čakli lasīja zīles, savāca lapas, veda pastaigās dzīvnieku patversmes “Lācīši” sunīšus. Devās pārgājienos un priecājās par Cēsu apkārtnes skaistākajiem dabas objektiem. Bija ekskursijā uz Āraišu baznīcu, arheoloģisko parku, vējdzirnavām un Zvārtes iezi.

Sv. Jāņa baznīcā klausījās kora “The Nordic Singers” koncertu. Izstāžu namā aplūkoja tekstilmākslinieces Dz. Vilks izstādi. Cēsu Jaunajā pilī iesaistījās Kultūras mantojuma dienas pasākumos. Līdzdarbojās Zinātnieku nakts un Miķeļdienas ražas svētku aktivitātēs.

Arī paši izdomāja aktivitātes - Miķeļdienas ugunskuru, tējas vakarus, šovu “Profesiju pasaulē”.


kastanu.JPGRudens mūs iepriecināja ar bagātu kastaņu ražu. Pirmsskolas grupā "Bitītes" septembrī un oktobrī bija izsludināta kastaņu vākšanas akcija. Vecāki un bērni bija ļoti čakli šīs akcijas atbalstītāji.

Kastaņi ir izkaltēti un ar bērnu palīdzību piepildīta lielā sajūtu kaste.

Paldies visiem par atbalstu!


pargajiens_2018.JPGNo šī gada saulainās vasaras atvadoties, pirmsskolas grupas 19. oktobrī devās pārgājienā no Ozolkalna līdz Žagarkalna kempingam. Pārgājiena laikā gan bērni, gan pieaugušie priecājās par skaisto rudeni, sakoptajām un daudzveidīgajām dabas takām, kā arī veica dažādus uzdevumus, piepildot savas pārgājiena somiņas. Pasākums noslēdzās ar ugunskuru un jauku kopā būšanu mūsu skolas dārzā.

Paldies visiem vecākiem par līdzdalību un atbastu! Paldies skolas vadībai un darbiniekiem par pasākuma organizēšanu!

Ceram, ka šīs patīkamās emocijas mūs sildīs tumšajos rudens vakaros!


20181015_131158.jpgNo 17.septembra līdz 27. novembrim Cēsu internātpamatskolā – attīstības centrā tiek īstenotas divaspedagogu profesionālās kvalitātes pilnveides kursu programmas. Vidzemes reģiona vispārizglītojošo skolu skolotāji pilnveido prasmes iekļaujošā izglītībā, kā veiksmīgāk integrēt bērnus ar speciālām vajadzībām izglītības procesā. Ciemiņi piedalās lekcijās, stundu vērošanā un izvērtēšanā, iepazīstas ar jaunākām mācību metodēm caur radošām darbībām.


Cepu, cepu kukuli

kukulitis_2018.jpgSākusies karjeras nedēļa. 3. klases skolēni ar savām skolotājām devās uz “Cēsu maizes” ceptuvi. Tur mūs laipni sagaidīja tās īpašnieks un maizes cepējs vienā personā Agnis Elpers. Viņš bērnus iepazīstināja ar maizes tapšanas gaitu. Katrs izcepa arī savu pirmo maizes klaipiņu.

Mēs cepām īru maizi. Saimnieks sagatavoja īpašu mīklu, tad katram bērnam iedeva daļu no tās. Mēs drīkstējām radoši izpausties, veidojot katrs savas formas maizīti. Kukulīšus likām cepeškrāsnī cepties. Pa to laiku bērni saimniekam uzdeva dažādus jautājumus par maizes tapšanu. Kamēr cepās maize,atlika arī brītiņš ielūkoties pils parka burvīgajā, rudenīgajā ainā.

Atgriežoties no krāsainās pastaigas, Agnis bija mums sagatavojis pārsteigumu. Visiem bērniem bija jānosauc savs vārds. Tika izveidota etiķete ar “Cēsu maize” logo un cepēju vārdiem. Šo etiķeti uzlīmējām uz iepakojuma maisiņiem.

Kad atvēra cepeškrāsns durtiņas, gaisā uzvirmoja smaržīgs garaiņu mākonis, kas piepildīja visu mazās ceptuves telpu.

Uh, kā smaržoja! Saimnieks ielika katram savu izcepto kukuli maisiņā. Vēl kopīgs foto un uz atvadām nodziedāta dziesma “Rupjmaiz`s kukul`s padusē”.

Skolotāja Sarmīte Kalvīte

20181011_162643.jpg11.oktobrī 7.kl. un 8.kl. devās ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja Medicīnas muzeju un atpūtas centru "Lido". Vakara izskaņā piebiedrojās Dailes teātra skatītāju pulkam, lai redzētu izrādi "Planēta 85"


20181010_115220.jpg10.oktobrī pie mums atbrauca Sandis Dejus no Rīgas Tehniskās Universitātes Faculty of Civil Engineering Water Research Laboratory, lai pastāstītu 5. un 6.klasēm par ūdens nozīmi cilvēku dzīvē.


Vinnijs_2018.jpg"Karjeras nedēļas" ietvaros 4.klase 10.oktobrī apmeklēja SIA "Vinnis" un "Livonija". Vērojām kā ražotnē strādāja roboti un cilvēki. Degustējām bērnu dzirkstošo šampanieti. Iejutāmies bitenieku darbā un nogaršojām medu."


sinsillas.JPG1. un 2. klase devās mācību ekskursijā uz Rūjienas pusi. Mazos apmeklētājos patiesu interesi radīja Rūjienas saldējuma ražotne, šinšillu audzētava “Rūjienas šinšillas”, kur bērniem bija iespēja mazos dzīvnieciņus pabarot un samīļot. Spēku un attapību prasīja uzkāpšana Ķoņu kalnā. Dienas izskaņā māksliniece Gundega Tomsone dalījās pieredzē, kā grafiti tehnikā veidot skaistas gleznas un iepazīstināja ar savu gleznu kolekciju.


ziles_2018.jpgIr pienācis krāšņs rudens! Arī “Pīlādzīša” pirmsskolas grupas šogad čakli darbojās kopā ar Zīļuku!

Visi kopā vācām lielo zīļu ražu. Mums palīdzēja gan radi, gan draugi. Paldies visiem! Kopā esam liels spēks – savācām ap 2 750kg! Tagad Līgatnes dabas parka zvēriem būs našķis ilgāku laiku.

Pēc labi padarītā darba bija laiks Zīļuka rudens talkai Pīlādžciemā. Laika apstākļi mūs priecēja. Kopā ar Zīļuku (direktora vietniece Anžella)  bērnus sagaidīja Rudens Rūķe (mūzikas skolotāja Dace), Skudra (sporta skolotāja Inese), Varde (pirmsskolas skolotāja Ilze), Bite (pirmsskolas skolotāja Mairita) un Zirnekliene ( logopēde Dace). Bērni bija iepriekš iepazinušies ar Margaritas Stārastes grāmatu “Zīļuks” un tādēļ uzreiz atpazina visus varoņus. Kopā ar viņiem turpināja “vākt ražu”, čakli strādāt un saņemt balvas!

Iestādes telpās šogad bija ”sanākuši” dažādi Zīļuka draugi – PALDIES visiem vecākiem par radošumu un čaklumu, veidojot kopā ar bērniem Zīļuka draugus! Bērni kopā ar vecākiem tika aicināti uz zīļu pārvērtībām.


piladzi_2018.jpg14.septembrī Cēsīs PII “Pīlādzītis” notika LATVIJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU “PĪLĀDZĪŠU” DARBINIEKU SALIDOJUMS! Jau vairākus gadus mēs sanākam kopā, lai dalītos pieredzē par aizvadīto mācību gadu, apgūstam ko jaunu, darbojamies radoši, izzinām katra pasākuma rīkotāju dzimto vietu. Šoreiz tie bijām: Talsi, Auce, Smiltene, Krāslava un Cēsis. Bērnudārzi satikās piektajā salidojumā. Mēs guvām gan darbā noderīgo pieredzi, gan radoši darbojāmies, gan iepazinām Cēsu pilsētu un veco pili, gan apmeklējām muzeja izstādi un guvām kolosālus pozitīvus iespaidus Priekuļu novada “Maizes mājā”, kur izbaudījām radošu, aktīvu un garšīgu vakara cēlienu


5. oktobrī 3.b. klases skolēni devās apsekot pavasarī iestādītās priedītes un izmaiņas dabā, kur ar saviem klases biedriem salīdzināja priežu garumus, formas, meklēja dzīvo un nedzīvo


20181003_103229.jpg3.b. klases skolēni devās veikt labo darbu, lai papildinātu savas klases „Labo darbu krātuvīti”. Piedalījās zīļu lasīšanas talkā. Talkas noslēgumā - nama saimnieki cienāja ar dažādiem gardumiem pie kopīgi klātā galda

 


skol_diena_2018_2.jpgPrieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to  saņem. /Zenta Mauriņa/

Lai savus skolotājus iepriecinātu, lai viņiem pateiktu paldies, Cēsu internāta-attīstības centra skolēni bija sarūpējuši svētku koncertu. Jauks teātra pulciņa apsveikums, audzēkņu pašu sacerētadzeja, dziesmas, sirsnīgi vārdi un vēlējumi.

Koncerta noslēguma skolēnu pašpārvalde dāvināja šokolādi ar uzrakstu „Skolotāj! Jūs esat lieliska!”.

Paldies skolotājām - Mārai Baginskai, Ievai Taubei  un mūsu jaukajiem skolēniem par šo sirsnīgo svētku gaisotni!

 


Miķeļdiena

Liela diena, liela sieva,

Tā atnāca tukšu roku.

Miķelītis, mazs vīriņš,

Tas atnāca pilnu roku.

/latviešu tautasdziesma/

Mikeli_2018.jpgJau nedēļu iepriekš koša afiša skolas gaitenī aicināja 1.- 4. klašu skolēnus un viņu skolotājus uz Miķeļdienas gadatirgu 27. septembrī.

Visiem tirgot gribētājiem bija jāsagatavo prece tirdziņam. Pircējiem jāiemācās tautas dziesmas un ticējumi par Miķeļdienu. Tā bija valūta par ko varēja iegādāties sev tīkamo lietu.

Katra klase mazajā zālē iekārtoja un noformēja savu tirgošanās vietu, izvietoja preci klāt pieliekot tās vērtību(t. dz./ticējums ).

Kas tik tur nebija?!

Augļi, ogas un dārzeņi gan svaigi, gan konservēti. Saldumi: cepumi, konfektes, kūkas, popkorns. Jauno amatnieku darinājumi: rokassprādzes no zīlēm, kastaņu vilciņi, krāsaini papīra maisiņi un groziņi.

Visi satraukti gaidīja tirdziņa atvēršanu.

Ieradās skolotāja Jūlija Sildare ar lielu grozu, meklēja Miķeli. Izrādījās, ka tas “gurķojas” sakņu dārzā. Ņēma viņu aiz rokas un aicināja uz tirgu. Tirgus dienu ieskandināja “Rudens dziesma” skolotājas Māras Baginskas un ansambļa izpildījumā.

Skolotāja Ieva Taube visus lielus un mazus iesaistīja mazliet citādā, bet jautrā plaukstiņpolkā. Pēc lustīgas dejošanas Miķeļdienas gadatirgus tika atklāts. Visi tirdzinieki priecīgi sarosījās un andele sākās.

Tirgus placī dūca kā bišu stropā. Katrs kaut ko pirka, pārdeva, prasīja, skandēja, garšoja, nopirkto rādīja citiem, ieteica, kur var dabūt konkrēto preci. Laiks pagāja nemanot. Prece iztirgota, nogaršota, smaids visiem sejās.

Es arī tur biju, par tautasdziesmu ābolkūku nobaudīju. Teikšu – bija ļoti garda!

Miķeli gaidīšu,

Kā savu brāli…

nākošgad.

                                                               Skolotāja S. Kalvīte

 


ekskursija_Ingrida_2018.jpg2. oktobrī 4., 5.b klases skolēni ar skolotāju Ingrīdu Krauju un Anitu Viļcinsku devās mācību ekskursijā “Rudens saldās noskaņas”.

Apmeklējām Rūjienas saldējuma ražotni, kur iepazināmies ar saldējumu ražošanu un degustējām jauno bumbiņ-saldējumu, kas tiek ražots divās vietās pasaulē – Amerikā un pie mums – Rūjienā.

Tālāk ceļš mūs veda uz saimniecību “Līgotnes”, kur iepazināmies ar mākslinieci Gundegu Tomsoni. Tur veidojām interesantus mākslas darbus.

Iepazināmies arī ar eksotiskajām šinšilām


IMG_20180928_103710.jpg29. septembrī, sagaidot Miķeļdienu - rudens saulgriežus, pirmsskolas bērni un pedagogi, dziedāja dziesmas, gāja rotaļās par rudeni, rudens ražas tēmu. Mūzikas skolotāja Dace iepazīstināja bērnus ar Miķeļdienas tradīcijām, svētku svinēšanas nozīmi. Skolotāja Liene uzdeva bērniem mīklas par rudens tēmu. Svētku izskaņā, bērni tika iepriecināti ar bagātīgi klātu augļu un dārzeņu galdu!

Pēcpusdienā bērni ar skolotājām, grupiņās, veidoja ziedu mandalas.

Paldies mūzikas skolotājai Dacei, skolotājām un skolotāju palīdzēm par jauko kopābūšanu! Paldies skolai par augļiem svētku galdam! Pirmsskolas skolotāja Sarmīte Stivriņa

 


IMG_20180928_091627.jpgLai gan  vējš un lietus, mazliet, izjauca mūsu plānus (sportot laukā), 28 septembra rīts, pirmsskolas grupās, iesākās ar sportisku rīta vingrošanu kopā ar vecākiem, atbalstot olimpisko nedēļu. Izkustoties, visi bērni un pieaugušie jutās laimīgi, fiziski un emocionāli uzlādēti nākošam pasākumam, Miķeļdienai. Paldies sporta skolotājai Inga, aktīvākajiem vecākiem un pirmsskolas kolektīvam par jaukajām emocijām!

Ar sportisku sveicienu, pirmsskolas skolotāja Sarmīte S.


IMG-20180927-WA0000.jpg

27.septembrī Cēsu internātpamatskolas - attīstības centra pirmsskolas grupas apmeklēja interaktīvu teātra izrādi „Noslēpumu sala”.

Izzinošā izrāde mudināja bērnus kopā ar Vistiņu un Papagaili doties piedzīvojumā ar interesantu sižetu, aicinot uz līdzdarbošanos, mīklu minēšanu, kā arī ar pozitīviem pārdzīvojumiem.Smiekli un jautri stāsti par redzēto skanēja vēl ilgi pēc izrādes. Paldies vecākiem un skolas vadībai par jauko dāvanu saulainā rudens ceturtdienā!

 


20180927_111620.jpg

27.septembrīmūsu skolā viesojās Cēsu Centrālās bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Lāsma Vasmane ar literāro stundu: „Izdziedi dzejoli dziesmā”. Pasākumu apmeklēja 1. - 9. kl. skolēni. Lāsma iepazīstināja skolēnus ar dažādu dzejnieku: Ulda Ausekļa, Ineses Zanderes, Raiņa, Pētera Brūvera, Klāva Elsberga, Kārļa Vērdiņa, Aivara Neibarta u.c. dzejnieku dzejoļiem, kā arī spēlēja ģitāru un dziedāja dziesmas ar pieminēto dzejnieku vārdiem.

Lāsmu Vasmani iepriecināja katras klases sarūpētais ziedu pušķis un lielā interese par dzirdēto. Pasākuma noslēgumā Lāsma atzina, ka labprāt apmeklētu mūsu skolu vēlreiz un turpinātu ieinteresēt skolēnus lasīt grāmatas.


dzejas_slams_2018.jpgJau otro gadu 26. septembrī Cēsīs Bērnu bibliotēka organizēja pasākumu „Dzejas slams”, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni: 4.kl. Aleksandra Popoviča ieguva nomināciju: „Melanholiskais ritmiskums”; 7. kl. Elvīra Popoviča saņēma nomināciju „ Filozofiskais apcerīgums„ 8.kl. Eduardu Starostinu sumināja ar nomināciju „Gaišais melanholiķis”, bet 8.kl. skolnieci Aritu Miezi sveica kā „Skatītāju simpātiju”. Daudzu dziesmu autors Aivars Lapšāns apsolīja Aritas dzejoli „Man patīk iet tev garām” ietērpt melodijā.

Pasākumu organizatori un žūrija: Iveta Rozentāle, Jānis Gabrāns, kā arī Mārcis Treimanis mudināja dalībniekus rakstīt dzejoļus arī turpmāk un noteikti piedalīties „Dzejas slamā” arī nākamgad.

 


20180917_101548.jpg17.septembrī pirmsskolas grupas "Sprīdīši" bērni, gatavojot salātus no rudens veltēm, mizoja, grieza un rīvēja dārzeņus. Daži pacietīgi veica vienu darbu no sākuma līdz beigām, citi ar draugu sarunāja un samainījās ar darba piederumiem un veicamo darbu. Bērniem ļoti garšoja pašu gatavotie salāti


Arhīvs 2017./2018. m.g.(1.daļa)

Arhīvs 2017./2018. m.g.(2.daļa)

Arhīvs 2016./2017. m.g.(1. daļa)

Arhivs 2016./2017. m.g.(2. daļa)