Skola organizē braucienu uz Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju Rīgā, 2018.gada 16.augustā.

Autobuss no skolas pagalma plkst. 8.00

Novada komisija notiks 2018.gada 24.augustā skolas telpās.

Tālrunis un papildus informācija: 29437973