Iestāšanās skolā

Iestāšanās izglītības iestādē

Cēsu Cēsu Bērzaines pamatskolā - attīstības centrā uzņem bērnus (turpmāk tekstā – izglītojamos) no visas Latvijas, kuri slimo ar bronhiālo astmu un alerģiskām saslimšanām, kā arī izglītojamos, kuriem ir mācīšanās, valodas traucējumi, un garīgās attīstības traucējumi.

Uzņemam izglītojamos arī pirmsskolas grupiņās no 3 līdz 6 gadu vecumam.

Lai iestātos izglītības iestādē, nepieciešams Valsts vai novada pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

Izglītības iestāde realizē šādās izglītības programmas:

 • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām” (kods 01015411)
 • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” (kods 01015111)
 • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” (kods 01015511)
 • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem” (kods 01015611)
 • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” (kods 21015611)
 • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām” (kods 21015411)
 • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” (kods 21015511)
 • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (kods 21015811)
 • pamatizglītības programma – "Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem" (kods 21015911)

  Izglītojamos var pieteikt Cēsu Bērzaines pamatskolā - attīstības centrā pa tālruni - 28447281 vai zvanot uz Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju Rīgā, pa tālruni 67212227 vai 67212228.

  Ierodoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, līdzi jāņem šādi dokumenti:

  • izglītojamā vecāka vai aizbildņa iesniegums noteiktā formā šeit;
  • ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, redzi un dzirdi, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • izglītojamajam, kurš mācīsies programmā (kods 21015411) ar somatiskām saslimšanām, vismaz viena ārsta - speciālista atzinums (alergologs vai pneimonologs), kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • izglītības iestādes psihologa atzinums, ja izglītojamais mācīsies programmās (kodi: 21015411, 21015511, 21015611 vai 21015811), kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes (ieraksta izglītības veidlapā);
  • psihiatra atzinums, ja izglītojamam ir mācīšanās traucējumi vai garīgās attīstības traucējumi (programmas kodi – 21015611, 21015811), kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
  • izglītības iestādes logopēda vai speciālās izglītības skolotāja atzinums par izglītojamo (visām programmām), kuri sagatavoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas (ieraksta izglītības veidlapā);
  • izglītības iestādes (kurā izglītojamais mācās uz doto brīdi) sniegtā informācija noteiktā veidlapā par izglītojamo šeit, kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes;
  • bērna dzimšanas apliecība un vecāka pase. Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi aizpilda iesnieguma formu izglītojamā veselības stāvokļa izvērtēšanai komisijai un norāda personu (var būt izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis), kura pārstāvēs izglītojamo;
  • liecība;
  • izglītojamā darba burtnīcas matemātikā un dzimtajā valodā (ja ir).

  Par dokumentu sagatavošanu, lūdzu, sazināties ar Cēsu Berzaines pamatskolas - attīstības centra pārstāvi, zvanot: S. Verpelei, izglītības metodiķei – 28447281.

  Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija notiek Valsts speciālās izglītības centrā (visu gadu) Rīgā, Merķeļa ielā 11

  Komisija sazvanāma pa tālr. 67212227, 67212228; fakss 67212240. Komisijas mājas lapas adrese: http://visc.gov.lv/saturs/specizgl/vpmk.shtml

  Izglītības iestādes adrese:

  Bērzaines iela 34, Cēsis

  tālr. fakss 64125638,

  e-pasts: ci_ac@skolas.cesis.lv

  tīmekļa vietne: www.csip.lv

  Uzsākot mācību gadu, līdzi jāņem:

  • Izglītojamā pārbaudes karte (medicīnas);
  • Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
  • Vecāku vai aizbildņa iesniegums;
  • Izglītojamā dzimšanas apliecības kopija;
  • Izglītojamā invalīda apliecības kopija (ja tāda ir);
  • Medicīniskā karte (forma F 026/u);
  • Kontakta zīme no ģimenes ārsta (infekcijas slimības un pedikuloze);
  • Citi veselības stāvokli raksturojoši dokumenti (izraksti no medicīnas iestādes);
  • Dzīves vietas deklarācija (nepieciešama, lai varētu atmaksāt braukšanas biļetes);
  • Izglītojamā ārstēšanai nepieciešamie kompensējamie astmas medikamenti;
  • Kancelejas piederumi (zīmuļi, zilas pildspalvas, lineāls, klades, pierakstu burtnīcas, dzēšgumija, no 6. līdz 9. klasei cirkulis, transportieris);
  • Higiēnas piederumi (ziepes, švamme, šampūns, zobu pasta, zobu birste);
  • Sporta tērps un apavi;
  • Maiņas apavi dzīvošanai internātā;
  • Svētku apģērbs un apavi (zēniem - balts krekls un tumšas auduma bikses, meitenēm - balta blūze un tumši svārki);
  • Skolas soma (izņemot 1. klasi);

  Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos ar mācību grāmatām, darba burtnīcām, dienasgrāmatu.