• Astmas terapijas mērķi:
  • Novērst astmas uzliesmojumus
  • Veikt simptomu kontroli
  • Apkārtējas vides kontrole
  • Uzturēt arējas elpošanas funkcionālos radītājus iespējami tuvu normai
  • Saglabāt bērna fizisko aktivitāti
  • Novērst neatgriezeniskas elpceļu obstrukcijas rašanos
  • Pacientu un vecāku apmācība
  Astmas terapija
  Astmas terapija
  Astmas terapija
  Astmas terapija
  astmas terapija
  Astmas terapija
  Astmas terapija
  Astmas terapija