Izglītības iestādes vadītājs

Zigmunds Ozols

64125233

Direktora vietniece izglītības jomā

Vineta Bērziņa

64125041

Direktora vietniece izglītības jomā

Daiga Ducena

64161845

Direktora vietniece izglītības jomā (metodiskajā darbā)

Sarmīte Gaiķe

28347900

Direktora vietniece izglītības jomā (pirmsskolas jautājumos)

Anžella Pāže

64123564

Izglītības metodiķe

Sarmīte Verpele

28447281

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Valdis Krakops

 64161844