VĀRDS

UZVĀRDS

AMATS

ELĪNA

ĀBOLIŅA

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Izglītības iestādes bibliotekārs

INESE

AIDE

Interešu izglītības skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

INNA

ANDREJEVA

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

MĀRA

BAGINSKA

Interešu izglītības skolotājs

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

ELITA

BERNĀTE

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

VINETA

BĒRZIŅA

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

INGA

BOGDANOVA

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

MĀRIS

BOGDANOVS

Interešu izglītības skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

ILZE

BROKA

Interešu izglītības skolotājs

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

SANITA

CERIŅA

Interešu izglītības skolotājs

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

JUDĪTE

DREIMANE

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

DAIGA

DUCENA

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

IRITA

DVINSKA

Interešu izglītības skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

NORMUNDS

GANIŅŠ

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

AIGA

GELBROTE

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

DACE

GOĢE

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

GUNTA

GRAUDIŅA

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

KRISTĪNE

GRĪNBERGA

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

INGRĪDA

JERMACĀNE

Skolotājs logopēds

Speciālais pedagogs

IVETA

KALLĪTE

Interešu izglītības skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

INESE

KALNIŅA

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

SARMĪTE

KALVĪTE

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

SIGITA

KAŽOKA

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

INGRĪDA

KRAUJA

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Pedagoga palīgs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

INESE

KRAUKLE

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

LĪGA

ĶILBERTE

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

DACE

LEZDIŅA

Skolotājs logopēds

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

SINTIJA

MAŠLAKOVA

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

GUNITA

MISUĻINA-PUĶĪTE

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

ARNITA

MOTE

Pedagoga palīgs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

GUNTA

OZOLIŅA

Sociālais pedagogs

ZIGMUNDS

OZOLS

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

IEVA

POLE

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

IVETA

POTAŠOVA

Skolotājs logopēds

DZINTRA

RAIBACE

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

DAINA

RENCE

Interešu izglītības skolotājs

GUNTA

SALMIŅA

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

SANDRA

SIETIŅA

Interešu izglītības skolotājs

Pedagoga palīgs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

JŪLIJA

SILDARE

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

MODRĪTE

SKRASTIŅA

Pedagoga palīgs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

DAGNIJA

SMUKULE

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

INITA

ŠVALBE

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

IEVA

TAUBE

Interešu izglītības skolotājs

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

INETA

TOBIASE

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Pedagoga palīgs

JOLANTA

VANAGA

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Skolotājs logopēds

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

SARMĪTE

VERPELE

Izglītības metodiķis

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

BAIBA

VESELOVA

Interešu izglītības skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

LUZIANNA LAINE

VILNE

Interešu izglītības skolotājs

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

JANA

ZVIRBULE

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

LIENE

APINE

Pirmsskolas izglītības skolotājs

INESE

BRIEDE

Pirmsskolas izglītības skolotājs

DACE

GOĢE

Pirmsskolas izglītības skolotājs

DINA

SOPULE-ĶIEĢELE

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pedagoga palīgs

SARMĪTE

STIVRIŅA

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pedagoga palīgs

ANTRA

ONTUŽĀNE

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Pirmsskolas grupas „PĪLĀDZĪTIS”

ANITA

AĻEKSEJEVA

Pirmsskolas izglītības skolotājs

ELĪNA

ANDERSONE

Skolotājs logopēds

INITA

ANDERSONE

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

Skolotājs logopēds

MĀRĪTE

AVOTIŅA

Pirmsskolas izglītības skolotājs

SIGNE

BĒRZIŅA

Pirmsskolas izglītības skolotājs

GUNTA

DUNKURE

Pirmsskolas izglītības skolotājs

ILZE

JUME

Pirmsskolas izglītības skolotājs

VIOLETA

KARELE

Pirmsskolas izglītības skolotājs

DACE

KRŪZE

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

MAIRITA

LIEPIŅA

Pirmsskolas izglītības skolotājs

IEVA

MENNIKA

Pirmsskolas izglītības skolotājs

NELLIJA

NIKLASE

Skolotājs logopēds

LIENE

PĒRKONE

Pirmsskolas izglītības skolotājs

ANITA

PONOMAROVA

Pirmsskolas izglītības skolotājs

VINETA

ROMMELE

Pirmsskolas izglītības skolotājs

LIENE

RUBENE

Pirmsskolas izglītības skolotājs

INESE

RUDZĪTE

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

GUNITA

SOKOLOVA

Pirmsskolas izglītības skolotājs

SARMĪTE

TREIJA

Pirmsskolas izglītības skolotājs

DACE

VĪTIŅA

Skolotājs logopēds

ILZE

ZAĶE

Skolotājs logopēds

IRITA

ZARIŅA

Skolotājs logopēds

Speciālais pedagogs