• Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs

  Reģistrācijas Nr.90000083637

  Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

  Konts LV21 UNLA 0004 0141 3066 9

  AS „SEB banka”, kods UNLALV2X

   

  Ziedojumu konts:

  LV58 UNLA 0004 0141 3039 1

   

  Budžeta konts:

  LV21UNLA 0004 0141 3066 9