• Izglītības iestādes vadītājs

  Zigmunds Ozols

  64125233

  Direktora vietniece izglītības jomā

  Vineta Bērziņa

  64125041

  Direktora vietniece izglītības jomā

  Ilona Apinīte

  64161843

  Direktora vietniece izglītības jomā

  Daiga Ducena

  64161845

  Direktora vietniece izglītības jomā

  (metodiskajā darbā)

  Sarmīte Gaiķe

  28347900

  Direktora vietniece izglītības jomā

  (pirmsskolas jautājumos)

  Anžella Pāže

  64123564

  Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

  Valdis Krakops

   64161844