• Skolas dienas kārtība

  8.00 – 8.40

  Celšanās, rīta tualete, istabiņu kārtošana, rīta pastaiga

  8.40 – 9.55

  Brokastis

  9.00 – 9.40

  1. mācību stunda

  medikamentu saņemšana, individuālas procedūras

  9.50 – 10.30

  2. mācību stunda

  10.40 – 11.20

  3. mācību stunda

  11.30 – 12.10

  4. mācību stunda

  12.20 – 13.00

  5. mācību stunda

  13.05 – 13.25

  Pusdienas

  13.25 – 14.05

  6. mācību stunda

  14.20 – 15.50

  1.-4.kl. papildnodarbību, pulciņu un atpūtas stunda

  14.15 – 14.55

  7. mācību stunda

  15.05 – 15.45

  8. mācību stunda

  15.50 – 16.20

  Launags

  16.20 – 18.00

  Interešu izglītības nodarbības, pastaigas, darbs teritorijā

  18.00 – 20.30

  Vakara mācību stundas, audzināšanas stundas, papilddarbi, internāta skolotāju plānotie pasākumi, medikamentu saņemšana, individuālas procedūras

  19.30

  Vakariņas

  20.00 – 22.00

  Brīvais laiks, dežurantu darbs, vakara tualete

  22.00 – 8.00

  Naktsmiers