• Pirmsskolas grupu

  dienas kārtība

  7.00

  Bērnu sagaidīšana, modināšana, rīta tualete

  8.15

  Brokastis (pirmdienās, plkst.8.30)

  8.40

  Rīta vingrošana, rīta aplis

  9.00

  Rotaļnodarbības, bērnu individuālā darbība

  11.00

  Pastaiga svaigā gaisā

  12.15

  Gatavošanās pusdienām. Pusdienas

  13.00

  Gatavošanās miegam. Dienas miegs

  15.30

  Celšanās, gatavošanās launagam

  15.55

  Launags

  16.20

  Rotaļnodarbības, bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs

  19.00

  Vakariņas

  19.20

  Rotaļas, bērnu individuālā darbība, pastaiga svaigā gaisā

  20.30

  Gatavošanās nakts miegam. Vakara tualete

  21.00

  Nakts miegs

  Dienas kārtība

  izglītojamiem no 1.līdz 4. klasei

  7.30 - 8.15

  Celšanās, rīta tualete, istabiņu kārtošana

  8.15 - 8.40

  Rīta pastaiga

  8.40

  Brokastis

  9.00 - 13.00

  Mācību stundas, medikamentu saņemšana, individuālas procedūras

  13.00

  Pusdienas

  13.30 - 15.45

  Mācību stundas

  14.15 - 15.50

  Papildnodarbību, pulciņu un atpūtas stunda, medikamentu saņemšana, individuālas procedūras

  15.50

  Launags

  16.20 - 17.30

  Pastaiga

  17.30 - 20.30

  Vakara mācību stundas, papilddarbi, internāta skolotāju plānotie pasākumi, medikamentu saņemšana, individuālas procedūras

  19.30

  Vakariņas

  20.00 - 21.20

  Brīvais laiks, dežurantu darbs, vakara tualete

  21.30 - 7.30

  Naktsmiers

  Dienas kārtība

  izglītojamiem no 5. līdz 9.klasei

  8.00 - 8.30

  Celšanās, rīta tualete, istabiņu kārtošana

  8.40

  Brokastis

  9.00 - 13.00

  Mācību stundas, medikamentu saņemšana, individuālas procedūras

  13.00 - 13.25

  Pusdienas

  13.25 - 15.45

  Mācību stundas, papilddarbi, pulciņu nodarbības

  15.50

  Launags

  16.00 - 18.00

  Pastaiga, papilddarbi, skolotāju plānotie pasākumi,

  pulciņu nodarbības

  18.00 - 19.30

  Vakara mācību stundas, individuālas procedūras,

  pulciņu nodarbības

  19.30

  Vakariņas

  19.40 - 20.30

  Pastaiga, brīvais laiks, medikamentu saņemšana,

  dežurantu darbs, pulciņu nodarbības

  20.30 - 21.30

  Vakara tualete

  22.00 - 8.00

  Naktsmiers