• UZVĀRDS VĀRDS

  AMATS

  ĀBOLIŅA ELĪNA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Izglītības iestādes bibliotekārs

  AIDE INESE

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Interešu izglītības skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  AĻEKSEJEVA ANITA

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  ANDERSONE ELĪNA

  Skolotājs logopēds

  ANDERSONE INITA

  Skolotājs logopēds

  ANDREJEVA INNA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  APINE LIENE

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  APINĪTE ILONA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  AVOTIŅA MĀRĪTE

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  BAGINSKA MĀRA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  Interešu izglītības skolotājs

  BERNĀTE ELITA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  BĒRZIŅA SIGNE

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  BĒRZIŅA VINETA

  Vadītāja vietnieks/direktora vietnieks (izglītības jomā)

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  BISENIECE ZINTA

  Izglītības psihologs

  BOGDANOVA INGA

  Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

  BOGDANOVS MĀRIS

  Interešu izglītības skolotājs

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  BRIEDE INESE

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  BROKA ILZE

  Interešu izglītības skolotājs

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  CERIŅA SANITA

  Interešu izglītības skolotājs

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  DREIMANE JUDĪTE

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  DUCENA DAIGA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Vadītāja vietnieks/direktora vietnieks (izglītības jomā)

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  DUNKURE GUNTA

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  DVINSKA IRITA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  Interešu izglītības skolotājs

  GAIĶE SARMĪTE

  Vadītāja vietnieks/direktora vietnieks (izglītības jomā)

  GANIŅŠ NORMUNDS

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  GELBROTE AIGA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  GOĢE DACE

  Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  GRAUDIŅA GUNTA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  GRĪNBERGA KRISTĪNE

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  JAUNZEME LĪGA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  JERMACĀNE INGRĪDA

  Speciālais pedagogs

  Skolotājs logopēds

  JUME ILZE

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  KALLĪTE IVETA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Interešu izglītības skolotājs

  KALVĪTE SARMĪTE

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  KARELE VIOLETA

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  KAŽOKA SIGITA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  KRAUJA INGRĪDA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  KRŪZE DACE

  Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

  ĶILBERTE LĪGA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  LEZDIŅA DACE

  Skolotājs logopēds

  LIEPIŅA MAIRITA

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  LUKJANOVA IVETA

  Izglītības psihologs

  MENNIKA IEVA

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  MISUĻINA-PUĶĪTE GUNITA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  MOTE ARNITA

  Speciālās izglītības skolotājs

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Speciālais pedagogs

  NIKLASE NELLIJA

  Skolotājs logopēds

  ONTUŽĀNE ANTRA

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  OVČIŅŅIKOVA VERONIKA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  OZOLIŅA GUNTA

  Sociālais pedagogs

  OZOLS ZIGMUNDS

  Skolas direktors

  OZOLS ZIGMUNDS

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  PĒRKONE LIENE

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  POLE IEVA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  PONOMAROVA ANITA

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  RAIBACE DZINTRA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  RENCE DAINA

  Interešu izglītības skolotājs

  ROMMELE VINETA

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  RUBENE LIENE

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  RUDZĪTE INESE

  Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

  RULLE VALDA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  SALMIŅA GUNTA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  SIETIŅA SANDRA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  Interešu izglītības skolotājs

  SILA INDRA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  Interešu izglītības skolotājs

  SILDARE JŪLIJA

  Speciālās izglītības skolotājs

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  SKRASTIŅA MODRĪTE

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  SMUKULE DAGNIJA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  SOKOLOVA GUNITA

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  SOPULE-ĶIEĢELE DINA

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  Speciālais pedagogs

  STIVRIŅA SARMĪTE

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  Speciālais pedagogs

  ŠUTKA DACE

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Interešu izglītības skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  TAUBE IEVA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  Interešu izglītības skolotājs

  TOBIASE INETA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  TREIJA SARMĪTE

  Pirmsskolas izglītības skolotājs

  VANAGA JOLANTA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  VERPELE SARMĪTE

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  Izglītības metodiķis

  VILKASTE ĀRIJA

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  VIĻČINSKA ANITA

  Speciālais pedagogs

  VĪTIŅA DACE

  Skolotājs logopēds

  ZAĶE ILZE

  Skolotājs logopēds

  ZARIŅA IRITA

  Speciālais pedagogs

  Skolotājs logopēds