• Uzvārds

  Vārds

  Amats

  ĀBOLIŅA

  ELĪNA

  Internāta skolotāja

  Izglītības iestādes bibliotekāre

  AIDE

  INESE

  Interešu izglītības skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  ANDERSONE

  ELĪNA

  Skolotājs logopēds

  Speciālās izglītības skolotāja

  ANDREJEVA

  INNA

  Internāta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  APINE

  LIENE

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  APINĪTE

  ILONA

  Interešu izglītības skolotāja

  APSĪTE

  MĀRA

  Skolotājs logopēds

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  BAGINSKA

  MĀRA

  Interešu izglītības skolotāja

  Internāta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  BĀLIŅA-DIEGA

  ANTRA

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  BERNĀTE

  ELITA

  Internāta skolotāja

  BISENIECE

  ZINTA

  Izglītības psihologs

  BOGDANOVA

  INGA

  Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  BOGDANOVS

  MĀRIS

  Interešu izglītības skolotājs

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  BRIEDE

  INESE

  Internāta skolotāja

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  BROKA

  ILZE

  Interešu izglītības skolotāja

  Internāta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  CERIŅA

  SANITA

  Interešu izglītības skolotāja

  Internāta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  DREIMANE

  JUDĪTE

  Internāta skolotāja

  DUCENA

  DAIGA

  Izglītības metodiķis

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  DVINSKA

  IRITA

  Interešu izglītības skolotāja

  Internāta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  GAIĶE

  SARMĪTE

  Izglītības metodiķe

  GANIŅŠ

  NORMUNDS

  Interešu izglītības skolotājs

  Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

  Speciālās izglītības skolotājs

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  GELBROTE

  AIGA

  Internāta skolotāja

  GOĢE

  DACE

  Internāta skolotāja

  Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  GRAUDIŅA

  GUNTA

  Internāta skolotāja

  Skolotājs logopēds

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  GRĪNBERGA

  KRISTĪNE

  Internāta skolotāja

  JAUNZEME

  LĪGA

  Internāta skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  KALVĪTE

  SARMĪTE

  Internāta skolotāja

  KAŽOKA

  SIGITA

  Internāta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  KRAUJA

  INGRĪDA

  Internāta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  KRAUKLE

  AIJA

  Internāta skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  KREICBERGA

  INGA

  Internāta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  LĀCE

  SIMONA

  Internāta skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  LEZDIŅA

  DACE

  Skolotājs logopēds

  LĪBIETE

  MIRDZA

  Interešu izglītības skolotāja

  LUKJANOVA

  IVETA

  Izglītības psihologs

  MISUĻINA-PUĶĪTE

  GUNITA

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  MOTE

  ARNITA

  Speciālais pedagogs

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  OVČIŅŅIKOVA

  VERONIKA

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  OZOLIŅA

  GUNTA

  Sociālais pedagogs

  OZOLS

  ZIGMUNDS

  Vispārējās pamatizglītības skolotājs

  POLE

  IEVA

  Internāta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  PONEDEĻŅIKOVA

  TATJANA

  Internāta skolotāja

  RAIBACE

  DZINTRA

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  REMSONE

  DITA

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  RENCE

  DAINA

  Interešu izglītības skolotāja

  Internāta skolotāja

  ONTUŽĀNE

  ANTRA

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  RULLE

  VALDA

  Internāta skolotāja

  SIETIŅA

  SANDRA

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  SILA

  INDRA

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  SILDARE

  JŪLIJA

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  SKRASTIŅA

  MODRĪTE

  Internāta skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  SMUKULE

  DAGNIJA

  Internāta skolotāja

  SOPULE-ĶIEĢELE

  DINA

  Pirmsskolas izglītības metodiķe

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  STIVRIŅA

  SARMĪTE

  Pirmsskolas izglītības metodiķe

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  ŠUTKA

  DACE

  Interešu izglītības skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  TAUBE

  IEVA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  TOBIASE

  INETA

  Internāta, dienesta viesnīcas skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  VANAGA

  JOLANTA

  Internāta skolotāja

  VERPELE

  SARMĪTE

  Izglītības metodiķe

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja

  VESELOVA

  BAIBA

  Interešu izglītības skolotāja

  ZĪBERE

  INESE

  Internāta skolotāja

  Speciālās izglītības skolotāja

  Vispārējās pamatizglītības skolotāja