• ELĪNA

  ĀBOLIŅA

  Bibliotekāre

  BAIBA

  VESELOVA

  Interešu izglītības skolotāja

  DAINA

  RENCE

  Interešu izglītības skolotāja

  ILONA

  APINĪTE

  Interešu izglītības skolotāja

  ILZE

  BROKA

  Interešu izglītības skolotāja

  INESE

  AIDE

  Interešu izglītības skolotāja

  MĀRA

  BAGINSKA

  Interešu izglītības skolotāja

  MIRDZA

  LĪBIETE

  Interešu izglītības skolotāja

  SANITA

  CERIŅA

  Interešu izglītības skolotāja

  SINTIJA

  MAŠLAKOVA

  Interešu izglītības skolotāja

  MĀRIS

  BOGDANOVS

  Interešu izglītības skolotājs

  NORMUNDS

  GANIŅŠ

  Interešu izglītības skolotājs

  AIGA

  GELBROTE

  Internāta skolotāja

  ANNA

  KURME

  Internāta skolotāja

  DACE

  GOĢE

  Internāta skolotāja

  DAINA

  RENCE

  Internāta skolotāja

  ELITA

  BERNĀTE

  Internāta skolotāja

  IEVA

  POLE

  Internāta skolotāja

  ILONA

  APINĪTE

  Internāta skolotāja

  ILZE

  BROKA

  Internāta skolotāja

  INESE

  BRIEDE

  Internāta skolotāja

  INESE

  ZĪBERE

  Internāta skolotāja

  INETA

  TOBIASE

  Internāta skolotāja

  INGA

  KREICBERGA

  Internāta skolotāja

  INGRĪDA

  KRAUJA

  Internāta skolotāja

  INNA

  ANDREJEVA

  Internāta skolotāja

  IRITA

  DVINSKA

  Internāta skolotāja

  JOLANTA

  VANAGA

  Internāta skolotāja

  JUDĪTE

  DREIMANE

  Internāta skolotāja

  KRISTĪNE

  GRĪNBERGA

  Internāta skolotāja

  LĪGA

  JAUNZEME

  Internāta skolotāja

  MĀRA

  BAGINSKA

  Internāta skolotāja

  MODRĪTE

  SKRASTIŅA

  Internāta skolotāja

  SANITA

  CERIŅA

  Internāta skolotāja

  SARMĪTE

  KALVĪTE

  Internāta skolotāja

  SIGITA

  KAŽOKA

  Internāta skolotāja

  SIMONA

  LĀCE

  Internāta skolotāja

  SINTIJA

  MAŠLAKOVA

  Internāta skolotāja

  TATJANA

  PONEDEĻŅIKOVA

  Internāta skolotāja

  VALDA

  RULLE

  Internāta skolotāja

  NORMUNDS

  GANIŅŠ

  Internāta skolotājs

  SARMĪTE

  GAIĶE

  Izglītības metodiķe

  SARMĪTE

  VERPELE

  Izglītības metodiķie

  IVETA

  LUKJANOVA

  Izglītības psiholoģe

  ZINTA

  BISENIECE

  Izglītības psiholoģe

  ANTRA

  BĀLIŅA-DIEGA

  Pamatizglītības skolotāja

  BAIBA

  VESELOVA

  Pamatizglītības skolotāja

  DACE

  ŠUTKA

  Pamatizglītības skolotāja

  DACE

  GOĢE

  Pamatizglītības skolotāja

  DAIGA

  DUCENA

  Pamatizglītības skolotāja

  DITA

  REMSONE

  Pamatizglītības skolotāja

  DZINTRA

  RAIBACE

  Pamatizglītības skolotāja

  GUNTA

  GRAUDIŅA

  Pamatizglītības skolotāja

  IEVA

  POLE

  Pamatizglītības skolotāja

  ILZE

  BROKA

  Pamatizglītības skolotāja

  INESE

  AIDE

  Pamatizglītības skolotāja

  INESE

  BRIEDE

  Pamatizglītības skolotāja

  INESE

  ZĪBERE

  Pamatizglītības skolotāja

  INETA

  TOBIASE

  Pamatizglītības skolotāja

  INGA

  KREICBERGA

  Pamatizglītības skolotāja

  INGRĪDA

  KRAUJA

  Pamatizglītības skolotāja

  IRITA

  DVINSKA

  Pamatizglītības skolotāja

  JŪLIJA

  SILDARE

  Pamatizglītības skolotāja

  LĪGA

  JAUNZEME

  Pamatizglītības skolotāja

  MĀRA

  APSĪTE

  Pamatizglītības skolotāja

  MĀRA

  BAGINSKA

  Pamatizglītības skolotāja

  MODRĪTE

  SKRASTIŅA

  Pamatizglītības skolotāja

  SANDRA

  SIETIŅA

  Pamatizglītības skolotāja

  SANITA

  CERIŅA

  Pamatizglītības skolotāja

  SARMĪTE

  VERPELE

  Pamatizglītības skolotāja

  SIGITA

  KAŽOKA

  Pamatizglītības skolotāja

  SINTIJA

  MAŠLAKOVA

  Pamatizglītības skolotāja

  VERONIKA

  OVČIŅŅIKOVA

  Pamatizglītības skolotāja

  MĀRIS

  BOGDANOVS

  Pamatizglītības skolotājs

  NORMUNDS

  GANIŅŠ

  Pamatizglītības skolotājs

  ZIGMUNDS

  OZOLS

  Pamatizglītības skolotājs

  DINA

  SOPULE-ĶIEĢELE

  Pirmsskolas izglītības metodiķe

  SARMĪTE

  STIVRIŅA

  Pirmsskolas izglītības metodiķe

  DACE

  GOĢE

  Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja

  DINA

  SOPULE-ĶIEĢELE

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  ELĪNA

  SPRANCE

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  INESE

  BRIEDE

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  JUSTĪNE

  RIKMANE

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  LIENE

  APINE

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  SARMĪTE

  STIVRIŅA

  Pirmsskolas izglītības skolotāja

  INGA

  BOGDANOVA

  Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja

  NORMUNDS

  GANIŅŠ

  Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja

  DACE

  LEZDIŅA

  Skolotājs logopēds

  ELĪNA

  ANDERSONE

  Skolotājs logopēds

  GUNTA

  GRAUDIŅA

  Skolotājs logopēds

  MĀRA

  APSĪTE

  Skolotājs logopēds

  GUNTA

  OZOLIŅA

  Sociālais pedagogs

  ANTRA

  BĀLIŅA-DIEGA

  Speciālās izglītības skolotāja

  ARNITA

  MOTE

  Speciālās izglītības skolotāja

  BAIBA

  VESELOVA

  Speciālās izglītības skolotāja

  DITA

  REMSONE

  Speciālās izglītības skolotāja

  IEVA

  TAUBE

  Speciālās izglītības skolotāja

  IEVA

  POLE

  Speciālās izglītības skolotāja

  ILZE

  BROKA

  Speciālās izglītības skolotāja

  INESE

  AIDE

  Speciālās izglītības skolotāja

  INESE

  ZĪBERE

  Speciālās izglītības skolotāja

  INGA

  KREICBERGA

  Speciālās izglītības skolotāja

  INGRĪDA

  KRAUJA

  Speciālās izglītības skolotāja

  IRITA

  DVINSKA

  Speciālās izglītības skolotāja

  JŪLIJA

  SILDARE

  Speciālās izglītības skolotāja

  MĀRA

  APSĪTE

  Speciālās izglītības skolotāja

  MĀRA

  BAGINSKA

  Speciālās izglītības skolotāja

  SANITA

  CERIŅA

  Speciālās izglītības skolotāja

  SARMĪTE

  VERPELE

  Speciālās izglītības skolotāja

  SIGITA

  KAŽOKA

  Speciālās izglītības skolotāja

  SINTIJA

  MAŠLAKOVA

  Speciālās izglītības skolotāja

  VERONIKA

  OVČIŅŅIKOVA

  Speciālās izglītības skolotāja

  NORMUNDS

  GANIŅŠ

  Speciālās izglītības skolotājs