• Himna

  himna

  Dar` man, tēvis, pastaliņas,
  Pērc man staltu cepurīt`,
  Šuj man svārkus, māmuliņa,
  Skolā iet(i) man gribas!

  Pieloc, māsiņ, skolas somu
  Bagātiem(i) gabaliem:
  Vidū maizes riecentiņu,
  Apkārt dziesmas, pasakas!

  Bāliņ, še tev gana taure,
  Tautas dziesmu vācele,
  Eji tur, kur Meža māte
  Lakstīgalai dziesmas māc`.

  Man jāiet(i) skoliņā(i),
  Gudras ziņas iekrāties,
  Pieaugt tautas mīlestībā,
  Īstā gara brīvībā.

  Lielis tapšu, tad es būšu
  Tautas zemes arājiņš,
  Tālas jūras braucējiņis,
  Kara zirga jājējiņš.
  (Auseklis)


  Karogs

  karogs

  Logo

  logo