• Skola piedāvā:

  • apgūt pirmsskolas (3-6 gadīgiem bērniem)un pamatizglītības programmas atbilstoši katra bērna attīstības līmenim un veselības stāvoklim:
   • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām” (kods 01015411)
   • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” (kods 01015111)
   • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” (kods 01015511)
   • pirmsskolas izglītības programma – “Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem” (kods 01015611)
   • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” (kods 21015611)
   • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām” (kods 21015411)
   • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem” (kods 21015511)
   • pamatizglītības programma – “Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (kods 21015811)
   • pamatizglītības programma – "Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem" (kods 21015911)
   • bezmaksas medicīnas pakalpojumus un rehabilitāciju bērniem ar bronhiālo astmu un citām nespecifiskām elpošanas ceļu saslimšanām;
   • bezmaksas ēdināšanu;
   • nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem(darba burtnīcas, grāmatas);
   • iespēju apmeklēt sāls istabu, baseinu, masāžu, ārstnieciskās vingrošanas un logopēdiskās nodarbības;
   • stomatologa, alergologa, pediatra un psihologa palīdzību;
   • plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos.