• Skola piedāvā:

  • apgūt pirmsskolas (3-6 gadīgiem bērniem)un pamatizglītības programmas atbilstoši katra bērna attīstības līmenim un veselības stāvoklim:
  • pamatizglītības programma – "Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām" (kods 21015411);
  • pamatizglītības programma – "Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem" (kods 21015611);
  • pamatizglītības programma - "Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem" (kods 21015811);
  • pamatizglītības programma - "Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem" (kods 21015511);
  • pirmsskolas izglītības programmu - "Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām" (kods 01015411).
  • bezmaksas medicīnas pakalpojumus un rehabilitāciju bērniem ar bronhiālo astmu un citām nespecifiskām elpošanas ceļu saslimšanām;
  • bezmaksas ēdināšanu;
  • nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem(darba burtnīcas, grāmatas);
  • iespēju apmeklēt sāls istabu, baseinu, masāžu, ārstnieciskās vingrošanas un logopēdiskās nodarbības;
  • stomatologa, alergologa, pediatra un psihologa palīdzību;
  • plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos.