Stundu_laiki.jpg

 Cēsu internātpamatskolas- attīstības centra mācību priekšmetu stundu un nodarbību saraksts 1. – 4.klasēs 2018. / 2019. m. g.

Diena

Stunda

1. a

KAB.

2.a

KAB.

3.a

KAB.

4.a

KAB.

PIRMDIENA

1.

MATEMĀTIKA

304.

MATEMĀTIKA

322.

LATV. VAL

302.

MATEMĀTIKA

303.

2.

LATV. VAL

304.

ANGĻU VAL.

220.

LATV. VAL.

302.

MŪZIKA

104.

3.

ANGĻU VAL.

220.

MŪZIKA

104.

MATEMĀTIKA

302.

LATV. VAL

303.

4.

SOC. ZIN.

304.

LATV. VAL

322.

ANGĻU VAL.

302.

SOC. ZIN.

303.

5.

SPORTS

120.

SOC. ZIN.

322.

SOC. ZIN.

302.

LATV. VAL.

303.

6.

KORIS

321.

LOGOPĒDIJA


KORIS

321.

ANGĻU VAL.

220.

7.KLASES STUNDA

322.

KLASES STUNDA

302.

LOGOPĒDIJA


OTRDIENA

1.

MATEMĀTIKA

304.

MATEMĀTIKA

322.

MŪZIKA

302.

MATEMĀTIKA

303.

2.

ANGĻU VAL.

220.

LATV. VAL

322.

MATEMĀTIKA

302.

LITERATŪRA

303.

3.

LATV. VAL

304.

DABASZINĪBAS

322.

LATV. VAL.

302.

DABASZINĪBAS

303.

4.

DABASZINĪBAS

304.

LATV. VAL

322.

DABASZINĪBAS

302.

SOC. ZIN.

303.

5.

MĀJT. UN TEH.

304.

LOGOPĒDIJA


ANGĻU VAL.

302.

KRIEVU V.

226.

6.MĀJT. UN TEH.

322.

LOGOPĒDIJA


ANGĻU VAL.

220.

7.LOGOPĒDIJA


TREŠDIENA

1.

SPORTS

120.

MATEMĀTIKA

322.

MATEMĀTIKA

302.

MĀJT. UN TEH.

303.

2.

MŪZIKA

104.

SPORTS

120.

LATV. VAL

302.

MĀJT. UN TEH.

303.

3.

LATV. VAL

304.

MŪZIKA

104.

ANGĻU VAL.

302.

SPORTS

120.

4.

DABASZINĪBAS

304.

ĒTIKA/KRIST.MĀC.

322. 325.A

SPORTS

120.

VIZUĀLĀ M.

303.

5.

LOGOPĒDIJA

304.

LATV. VAL.

322.

DABASZINĪBAS

302.

ANGĻU VAL.

220.

6.

KLASES STUNDA

304.

KORIS

321.

LOGOPĒDIJA


KORIS

321.

7.

LOGOPĒDIJA


KLASES STUNDA

303.

8.

LOGOPĒDIJA
CETURTDIENA

1.

MATEMĀTIKA

304.

MATEMĀTIKA

322.

MŪZIKA

302.

MATEMĀTIKA

303.

2.

LATV. VAL.

304.

ANGĻU VAL.

220.

MATEMĀTIKA

302.

LATV. VAL.

303.

3.

LATV. VAL.

304.

LATV. VAL.

322.

LATV. VAL.

302.

MATEMĀTIKA

303.

4.

ĒTIKA/KRIST.MĀC.

304./325.A

VIZUĀLĀ M.

322.

MĀJT. UN TEH.

302.

DABASZINĪBAS

303.

5.

LOGOPĒDIJA


VIZUĀLĀ M.

322.

ĒTIKA/KRIST.MĀC.

302./325.A

LATV. VAL.

303.

6.LOGOPĒDIJA


LOGOPĒDIJA
7.

LOGOPĒDIJA
8.LOGOPĒDIJA


PIEKTDIENA

1.

MATEMĀTIKA

304.

MATEMĀTIKA

322.

MATEMĀTIKA

302.

MATEMĀTIKA

303.

2.

VIZUĀLĀ M.

304.

LATV. VAL.

322.

SPORTS

120.

LATV. VAL.

303.

3.

VIZUĀLĀ M.

304.

DABASZINĪBAS

322.

LATV. VAL.

302.

SPORTS

120.

4.

MŪZIKA

104.

SPORTS

120.

VIZUĀLĀ M.

302.

LATV. VAL.

303.

5.

LATV. VAL.

304.VIZUĀLĀ M.

302.

MŪZIKA

104.

Nodarbības, klases stundas