Apliecinājums
Pretendenta pieteikums

Publiskie iepirkumi 2015.g.

Publiskie iepirkumi 2016.g.

Publiskie iepirkumi 2017.g.

Publiskie iepirkumi 2018.g.


Iepirkumi 2019. gads

Nr.p.k.


Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, ko piešķīris pasūtītājs

Nolikums

Pretendents ar ko noslēgts līgums

Līguma summa

Lēmuma pieņemšanas datums

1.


2.

3.

4.

5.

6.

1.

Pārtikas produktu piegāde Cēsu internātpamatskolai-attīstības centram.

Identifikācijas numurs Nr. CIAC/2018/5

Nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2

1.daļa - SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks", reģ. nr. 42103022606 par līgumcenu EUR 16390.2 (bez PVN).

2.daļa - SIA "Sanitex", reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 17130,12 (bez PVN).

3. daļa - SIA  "Sanitex" reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 6375,6 (bez PVN).

4.daļa - SIA "Kabuleti Fruit" reģ. nr. 40003959814 par līgumcenu EUR 6383,3 (bez PVN).

5.daļa - SIA "Kabuleti Fruit", reģ. nr. 40003959814 par līgumcenu EUR 2138,6 (bez PVN).

6.daļa - PKS "Straupe", reģ. nr. 49503003835  par līgumcenu EUR 17216,8 (bez PVN).

7. daļa - SIA "Beātus"   reģ. nr. 49502002230 par līgumcenu EUR 6272,37 (bez PVN).

EUR 71906.99 (bez PVN)

07.03.2019

2.

Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas - attīstības centra vajadzībām”

Tirgus cenas aptauja Nr.­ 1/2019

Nolikums

Specifikācija
3.

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Cēsu internātpamatskolā - attīstības centrā

Tirgus cenas aptauja Nr. 2/2019


Nolikums

Tāme
­