Apliecinājums
Pretendenta pieteikums

Publiskie iepirkumi 2015.g.

Publiskie iepirkumi 2016.g.

Publiskie iepirkumi 2017.g.

Publiskie iepirkumi 2018.g.


Iepirkumi 2019. gads

Nr.p.k.


Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, ko piešķīris pasūtītājs

Nolikums

Pretendents ar ko noslēgts līgums

Līguma summa

Lēmuma pieņemšanas datums

1.


2.

3.

4.

5.

6.

1.

Pārtikas produktu piegāde Cēsu internātpamatskolai-attīstības centram.

Identifikācijas numurs Nr. CIAC/2018/5

Nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2