Apliecinājums
Pretendenta pieteikums

Publiskie iepirkumi 2018.g.


Iepirkumi 2019. gads

Nr.p.k.


Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, ko piešķīris pasūtītājs

Nolikums

Pretendents ar ko noslēgts līgums

Līguma summa

Lēmuma pieņemšanas datums

1.


2.

3.

4.

5.

6.

1.

Pārtikas produktu piegāde Cēsu internātpamatskolai-attīstības centram.

Identifikācijas numurs Nr. CIAC/2018/5

Nolikums

Pielikums 1

Pielikums 2

1.daļa - SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks", reģ. nr. 42103022606 par līgumcenu EUR 16390.2 (bez PVN).

2.daļa - SIA "Sanitex", reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 17130,12 (bez PVN).

3. daļa - SIA  "Sanitex" reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 6375,6 (bez PVN).

4.daļa - SIA "Kabuleti Fruit" reģ. nr. 40003959814 par līgumcenu EUR 6383,3 (bez PVN).

5.daļa - SIA "Kabuleti Fruit", reģ. nr. 40003959814 par līgumcenu EUR 2138,6 (bez PVN).

6.daļa - PKS "Straupe", reģ. nr. 49503003835  par līgumcenu EUR 17216,8 (bez PVN).

7. daļa - SIA "Beātus"   reģ. nr. 49502002230 par līgumcenu EUR 6272,37 (bez PVN).

EUR 71906.99 (bez PVN)

07.03.2019

2.

Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas - attīstības centram”

Tirgus cenas aptauja Nr.­ 1/2019

Nolikums

Specifikācija

SIA "Vidzemes papīrs", reģ.nr. 44103007893, Rīgas iela 38, Valmiera, LV4201

par līgumcenu EUR 7100,35(bez PVN)

EUR 7100.35 (bez PVN)

 

23.05.2019.


3.

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Cēsu internātpamatskolā - attīstības centrā

Tirgus cenas aptauja Nr. 2/2019


Nolikums

Tāme

SIA " Warss+" reģ.nr. 44103055272, "Roznēnu Ezerkrasti", Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV4122

par līgumcenu EUR 18308,82 (bez PVN)

EUR 18308,82 (bez PVN)

 

29.05.2019.


4.

Par degvielas iegādi Cēsu internātpamatskolai – attīstības centram

Tirgus cenas aptauja Nr. 3/2019

Nolikums

AS “Virši-A”,  reģ. nr.  40003242737, Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV5101, Latvija, par līgumcenu EUR5375.00 (bez PVN)
EUR 5375.00 (bez PVN)
11.07.2019.

­­