•                                               Iepirkumi 2014. gads

  Nr.p.k.

  Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, ko piešķīris pasūtītājs

  Nolikums

  Pretendents ar ko noslēgts līgums

  Līguma summa

  Lēmuma pieņemšanas datums

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  1.

  Pārtikas produktu piegāde Cēsu internātpamatskolai-rehabilitācijas centram

  Iepirkuma identifikācijas Nr. – CIRC/2014/1

  Nolikums

  1.daļa - SIA "Forevers", reģ. Nr. 40003307535 par līgumcenu EUR 11931,90 (bez PVN).

  2.daļa - SIA "Forevers", reģ. Nr. 40003307535 par līgumcenu EUR 1112,00 (bez PVN).

  3.daļa - SIA ’’Kabuleti Fruit’’ reģ. Nr. 40003959814 par līgumcenu EUR 436,50 (bez PVN).

  4.daļa – PKS "Straupe" reģ. Nr. 49503003835 par līgumcenu EUR 14482,50 (bez PVN).

  5. daļa - SIA "Beātus"   reģ. Nr. 49502002230 par līgumcenu EUR 6291,65 (bez PVN).

  6. daļa – SIA "Ažiņa komercfirma "Markets"" reģ. Nr. 49502001606 par līgumcenu EUR 8745,28 (bez PVN).

  7. daļa - SIA  "Līgatnes Ābele" reģ. Nr. 449503002134 par līgumcenu EUR 3360,00 (bez PVN).

  8.daļa - SIA ’’Kabuleti Fruit’’ reģ. Nr. 40003959814 par līgumcenu EUR 2528,00 (bez PVN).

  EUR 48887,83 (bez PVN).


  12.03.2014.
  2.

  Galvenā ieejas mezgla kāpņu renovācija Cēsu internātpamatskolai-rehabilitācijas centram

  Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC/2014/2

  Nolikums

  Pielikums Nr.1

  Līgums


  SIA "BD&C" reģ. Nr. 40103329844 par līgumcenu EUR 9999.95 (bez PVN)
  EUR 9999.95 (bez PVN) 15.05.2014.
  3.

  Piekaramo moduļtipa griestu ierīkošana 1.stāva gaitenī Cēsu internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā

  Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC/2014/3

  Nolikums

  Pielikums Nr.1

  Līgums

  SIA "Cita māja" reģ. Nr. 44103018543 par līgumcenu EUR 6494.02 (bez PVN) EUR 6494.02 (bez PVN) 27.05.2014.
  4.

  Galvenā ieejas mezgla kāpņu renovācija Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram, papildus darbi

  Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC/2014/4

  Līgums

  SIA "BD&C" reģ. Nr. 40103329844 par līgumcenu EUR 1813.28 (bez PVN) EUR 1813.28 (bez PVN) 25.06.2014.
  5.

  1.stāva gaiteņa sienas un garderobes nišas remontdarbi Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram, papildus darbi

  Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC/2014/5

  Nolikums


  Iepirkuma procedūra pārtraukta 

  12.08.2014
  6.

  Pārtikas produktu piegāde Cēsu internātpamatskolai-rehabilitācijas centram

  Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC/2014/6

  Nolikums

  1.daļa - SIA ‘’Forevers”, reģ. Nr. 40003307535, adrese: Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057, par līgumcenu EUR 10774,75 (bez PVN);

  2.daļa - SIA „Forevers” , reģ. Nr. 40003307535, adrese: Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057, par līgumcenu EUR 927,60 (bez PVN);

  3.daļa – SIA „Kabuleti Fruit”, reģ.Nr.4003959814, adrese: Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, par summu EUR 403,50 (bez PVN);

  4.daļa – AS „Rīgas piena kombināts”, reģ. Nr. 40003017441, adrese: Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004, par summu EUR 13527,34 (bez PVN);

  5.daļa -SIA „Beātus”, reģ.Nr.49502002230, adrese: J. Poruka iela 23, Cēsis, Cēsu novads, LV-4103, par summu EUR 6083,75 (bez PVN);

  6.daļa – SIA „Futurus Food”, reģ.Nr.40003348586, adrese: Vienības gatve 26a, Rīga, LV-1004, par summu EUR 7813,43 (bez PVN);

  7.daļa – SIA „Līgatnes Ābele”, reģ.Nr.49503002134, adrese: „Dārznieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4198, par summu EUR 1855,00 (bez PVN);

  8.daļa – SIA „Lietas MD”, reģ.Nr.400359297, adrese: Salacas iela 1a, Valmiera, LV-4201, par summu EUR 2759,60 (bez PVN).


  EUR 44144,97 (bez PVN)
  26.02.2015.