Iepirkumi 2015. gads

Nr.p.k.

Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, ko piešķīris pasūtītājs

Nolikums

Pretendents ar ko noslēgts līgums

Līguma summa

Lēmuma pieņemšanas datums

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC 2015/1

Nolikums

Līgums

SIA ,,Vidzemes papīrs", reg. Nr. 44103007893, Rīgas ielas 38, Valmiera, LV-4201, Latvija, par līgumcenu EUR 9323,63 (bez PVN)

EUR 9323,63 (bez PVN) 01.06.2015

2.

Par degvielas iegādi Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram”

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC 2015/2

Nolikums

Līgums

A/S „VIRŠI-A”,  reģ. Nr. 40003242737,  Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, Latvija, par līgumcenu EUR 7735,75(bez PVN) EUR 7735,75
(bez PVN)
02.06.2015.
3.

Internāta istabas Nr. 363 sadalīšanas remontdarbi

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC/2015/3

Nolikums

Līgums

SIA “PRO DEV”, reģ. Nr. 40003776456, Mūkusalas iela 41B-20, Rīga, LV-1004, Latvija, līgumcenu EUR 6597,30 (bez PVN) EUR 6597,30
(bez PVN)
29.05.2015.
4.

Saimniecības preču, mazgāšanas līdzekļu un remontmateriālu iegāde Cēsu internātpamatskolas -rehabilitācijas centra vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC 2015/4

Nolikums

Pielikums

Iepirkuma procedūra pārtraukta
22.05.2015.
5.

Būvmateriālu - remontmateriālu iegāde Cēsu internātpamatskolas -  rehabilitācijas centra vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC 2015/5

Nolikums

Pielikums

Līgums

SIA „DEPO DIY”, reģ. Nr. 50003719281, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija, līgumcenu EUR 2412,50 (bez PVN)

EUR 2412,50 (bez PVN) 09.07.2015.
6.

Pārtikas produktu piegāde Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC/2015/6

Nolikums

Pielikums

Iepirkuma procedūra pārtraukta

 


13.01.2016.