Iepirkumi 2016. gads

Nr.p.k.


Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, ko piešķīris pasūtītājs

Nolikums

Pretendents ar ko noslēgts līgums

Līguma summa

Lēmuma pieņemšanas datums

1.


2.

3.

4.

5.

6.

1.


Pārtikas produktu piegāde Cēsu internātpamatskolai-rehabilitācijas centram

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIRC/2016/1

Nolikums

Pielikums

1.daļa - SIA "Bajards", reģ. Nr. 40103308414 par līgumcenu EUR 12735,30 (bez PVN).

2.daļa - SIA "Bajards", reģ. Nr. 40103308414 par līgumcenu EUR 1711,60 (bez PVN).

3.daļa - SIA "Sanitex", reģ. Nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 10202,42 (bez PVN).

4. daļa - SIA  "Līgatnes Ābele" reģ. Nr. 449503002134 par līgumcenu EUR 3161,00 (bez PVN). 

5.daļa - SIA ’’Kabuleti Fruit’’ reģ. Nr. 40003959814 par līgumcenu EUR 3806,45 (bez PVN).

6.daļa - SIA "Sanitex", reģ. Nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 251,25 (bez PVN).

7.daļa – AS "Lazdonas piens" reģ. Nr. 47103001811 par līgumcenu EUR 8473,30 (bez PVN).

8. daļa - SIA "Beātus"   reģ. Nr. 49502002230 par līgumcenu EUR 6656,25 (bez PVN).

EUR 46997,57 (bez PVN) 09.03.2016.
2.

Pārtikas produktu piegāde Cēsu internātpamatskolai-rehabilitācijas centram

Identifikācijas numurs Nr. CIRC/2016/2

Nolikums

Pielikums 1.

Pielikums 1.1.

Pielikums 1.2.