Apliecinājums
Pretendenta pieteikums

Publiskie iepirkumi 2013.g.

Publiskie iepirkumi 2014.g.

Publiskie iepirkumi 2015.g.

Publiskie iepirkumi 2016.g.

Iepirkumi 2017. gads

Nr.p.k.


Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, ko piešķīris pasūtītājs

Nolikums

Pretendents ar ko noslēgts līgums

Līguma summa

Lēmuma pieņemšanas datums

1.


2.

3.

4.

5.

6.

1.

Pārtikas produktu piegāde Cēsu internātpamatskolai-rehabilitācijas centram

Identifikācijas numurs Nr. CIRC/2016/2

Nolikums

Pielikums 1.

Pielikums 1.1.

Pielikums 1.2.


1.daļa - SIA "Sanitex", reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 12784,90 (bez PVN).

2.daļa - SIA "Sanitex", reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 10981,85 (bez PVN).

3. daļa - SIA  "Līgatnes Ābele" reģ. nr. 449503002134 par līgumcenu EUR 3305,50 (bez PVN). 

4.daļa - SIA "Laki Fruit" reģ. nr. 40003669241 par līgumcenu EUR 3601,10 (bez PVN).

5.daļa - SIA "Sanitex", reģ. nr. 40003166842 par līgumcenu EUR 1248,00 (bez PVN).

6.daļa - PKS "Straupe", reģ. nr. 49503003835  par līgumcenu EUR 10133,50 (bez PVN).

7. daļa - SIA "Beātus"   reģ. nr. 49502002230 par līgumcenu EUR 5154,48 (bez PVN).

EUR 47209,33 (bez PVN) 20.02.2017.
2.

1 (vienas) jaunas plašlietojuma vieglās pasažieru automašīnas iegāde

Identifikācijas numurs CIRC/2017/1

Nolikums


SIA “Amserv Motors”,  reģ. Nr.  40003403905, Krasta iela 3, Rīga, LV1003, Latvija,

par līgumcenu EUR 14322,31 (bez PVN)

EUR 14322,31 (bez PVN) 30.01.2017.
3.

Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra ieejas mezgla (akmens kāpnes) remonts

Identifikācijas numurs CIRC/2017/2

Nolikums

Pielikums 1.

Līgums

SIA "AB Vidzemes Nami" reģ. nr.44103078595,

Muižas iela 7-2, Cēsis, Cēsu nov., LV4101

par līgumcenu EUR 4816,96 (bez PVN)

EUR 4816,96 (bez PVN)

 

11.04.2017.
4.

Kancelejas preču piegāde Cēsu internātpamatskolas -rehabilitācijas centra vajadzībām”

Iepirkuma numurs CIRC/2017/3

Nolikums

Līgums

SIA "Vidzemes papīrs", reģ.nr. 44103007893, Rīgas iela 38, Valmiera, LV4201

par līgumcenu EUR 9276,26 (bez PVN)

EUR 9276,26 (bez PVN)

02.05.2017.
5.

Degvielas iegāde Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram

Iepirkuma numurs CIRC/2017/4

Nolikums

Līgums

AS “Virši-A”,  reģ. nr.  40003242737, Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV5101, Latvija, par līgumcenu EUR 8897,20 (bez PVN) EUR 8897,20 (bez PVN) 23.05.2017.
6.

Dabasgāzes piegāde Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra vajadzībām

Iepirkuma numurs CIRC/2017/5

Nolikums

Līgums


SIA “Enefit”  reģ. nr.40003824046, Vesetas iela 7, Rīga, LV1013.


04.07.2017.
7.

Pārtikas produktu piegāde Cēsu internātpamatskolai-attīstības centram

Iepirkuma numurs CIAC/2017/6

Nolikums

Pielikums 1.

Pielikums 2.

Pielikums 3.

1.daļa - SIA “Sanitex”, reģ.nr. 40003166842, adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas novads, LV2111, par līgumcenu 23184,30 EUR (bez PVN);

2.daļa – SIA “Kabuleti Fruit”, reģ.nr.40003959814, adrese: Lubānas iela 82, Rīga, LV1073, par līgumcenu 15930,20 EUR (bez PVN);

3.daļa - SIA „Līgatnes Ābele”, reģ.nr.49503002134, adrese: „Dārznieki”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV4108, par līgumcenu 5450,90 EUR (bez PVN);

4.daļa - SIA „Laki Fruit”, reģ.nr.40003669241, adrese: Lubānas iela 82, Rīga, LV1073, par līgumcenu  6334,94 EUR (bez PVN);

5.daļa - - SIA “Sanitex” reģ.nr.40003166842, adrese: Liepu aleja 4, Rāmava, Ķekavas novads, LV2111, par līgumcenu  2644,50 EUR (bez PVN);

6.daļa - PKS “Straupe” reģ.nr.49503003835, adrese: “Pienotava”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV4152, par līgumcenu 19495,00 EUR (bez PVN);

7.daļa - SIA „Beātus”, reģ.nr.49502002230, adrese: J. Poruka iela 23, Cēsis, Cēsu novads, LV4103, par līgumcenu 6698,55 EUR (bez PVN).
EUR 79738,39 (bez PVN) 27.02.2018.