Apliecinājums
Pretendenta pieteikums

Publiskie iepirkumi 2014.g.

Publiskie iepirkumi 2015.g.

Publiskie iepirkumi 2016.g.

Publiskie iepirkumi 2017.g.


Iepirkumi 2018. gads

Nr.p.k.


Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, ko piešķīris pasūtītājs

Nolikums

Pretendents ar ko noslēgts līgums

Līguma summa

Lēmuma pieņemšanas datums

1.


2.

3.

4.

5.

6.

1.

Cēsu internātpamatskolas - attīstības centra 2.stāva gaiteņa remontdarbi

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIAC 2018/1Iepirkums pārtraukts
2.

Cēsu internātpamatskolas - attīstības centra 2.stāva gaiteņa remontdarbi

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIAC 2018/2

Nolikums

PielikumsIepirkums pārtraukts3.

Cēsu internātpamatskolas - attīstības centra 2.stāva gaiteņa remontdarbi

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIAC 2018/3

Nolikums

Pielikums

Līgums

SIA "AB Vidzemes Nami" reģ. nr.44103078595,

Muižas iela 7-2, Cēsis, Cēsu nov., LV4101

par līgumcenu EUR 27983,16 (bez PVN)

EUR 27983,16 (bez PVN)

29.05.2018.


4.

Dabasgāzes piegāde Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. CIAC/2018/4

Nolikums

Līgums


AS "AJ Power Gas", reģ. nr. 40203049079,

Daugavgrīvas iela 21, Rīga LV-1048


25.06.2018.